Bao bì nông dược - Bao bì thuốc bảo vệ thực vật
In bao bì nhựa quảng cáo
In bao bì nhựa quảng cáo

Ban lãnh đạo

Huynh Van

Huỳnh Văn Thuấn
Giám đốc Điều hành

Chuyên môn: Kỹ sư hóa

Tham gia: 2007

Đồng sáng lập

Nguyen Le Thanh

Nguyễn Lê Thanh
Giám đốc Công nghệ In

Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ in

Tham gia: 2007

Đồng sáng lập

Quách Công Lực - Bao bì nhựa Việt Thành

Quách Công Lực
Giám đốc công nghệ ghép

Chuyên môn: Kỹ sư hóa

Tham gia: 2010

Pham Thi Ngoc

Phạm Thị Ngọc Phương
Giám đốc Tài chính

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tham gia: 2010