Bao bì nông dược - Bao bì thuốc bảo vệ thực vật
In bao bì nhựa quảng cáo
In bao bì nhựa quảng cáo

Giá trị cốt lõi

Logo Bao bì Việt Thành

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Chính trực - Biết ơn - Thịnh vượng
  2. Cam kết - Chia sẻ - Nhất quán
  3. Giao tiếp - Hệ thống - Thành công
  4. Đội nhóm - Đào tạo - Đổi mới

Giá trị cốt lõi - Bao bì nhựa Việt Thành