Giá trị cốt lõi

Logo Bao bì Việt Thành

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Chính trực - Biết ơn - Thịnh vượng
  2. Cam kết - Chia sẻ - Nhất quán
  3. Giao tiếp - Hệ thống - Thành công
  4. Đội nhóm - Đào tạo - Đổi mới

Giá trị cốt lõi - Bao bì nhựa Việt Thành

5/5 (1 Review)