Bao bì nông dược - Bao bì thuốc bảo vệ thực vật
In bao bì nhựa quảng cáo
In bao bì nhựa quảng cáo

Hoạt động kinh doanh

Kinh doanh bao bì nhựa và nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành bao bì nhựa.