Bao bì nông dược - Bao bì thuốc bảo vệ thực vật
In bao bì nhựa quảng cáo
In bao bì nhựa quảng cáo

Cam kết bán hàng

Trước khi bán hàng

  • Sau khi nhận được thông tin sẽ báo giá không quá 4h
  • Sau khi đồng ý báo giá, sẽ gởi mẫu cho khách hàng không quá 48h
  • Tư vấn cho khách hàng với giải pháp bao bì tốt nhất.

Sau khi bán hàng

Giao hàng cho khách hàng với sản phẩm có chất lượng tốt
Nếu chất lượng không đạt
  • Mang về xử lý và giao lại cho khách hàng trong vòng 72h
  • Nếu không xử lý được: sẽ làm lại lô mới cho KH
  • Khi giao hàng lô mới nhận lại lô cũ xay bỏ, quay clip gửi lại cho KH
Nếu quý Công ty đạt được
  • Số lượng: 20.000 m2 trong vòng 18 tháng: sẽ được hoàn trả chi phí trục in cho Quý Công ty
  • Đặt 5 mẫu trong 1 năm và mỗi mẫu đạt số lượng 5.000 m2 trong vòng 12 tháng, mẫu thứ 6 sẽ hỗ trợ chi phí trục in cho quý Công ty
  • Đối với mẫu in 1 màu, Quý Công ty đặt số lượng tối thiểu 5.000 m2/PO, Việt Thành sẽ hỗ trợ chi phí trục in cho Quý Công ty.