Khả năng kháng lại sự tách lớp là gì?

Phuong Phap Do Han Dan Bao Bi

Hot tack là khả năng kháng lại sự tách lớp tại phần đường hàn khi chứa sản phẩm bên trong khi phần đường hàn không đủ rắn do làm lạnh ngay sau khi hàn nhiệt. Thuộc tính hot-tack thấp sẽ làm cho sản phẩm chảy ra,…. Khi vị trí hàn dán không được tốt và mở trong suốt quá trình đóng gói,… thuộc tính hot-tack sẽ ngược lại với thuộc tính hàn dán nhiệt ở nhiệt độ thấp khi nhựa cho khả năng nóng chảy ở nhiệt độ thấp thì thiếu thuộc tính hot-tack bởi vì độ nhớt thấp trong điều kiện nóng chảy.

Phương pháp đo

  • Phương pháp đo khoảng cách hàn dán (peeling distance): P/p này đo khoảng cách giữa 2 vị trí màng được hàn dán ngay sau khi được hàn nhiệt. Hai vật mẫu được yêu cầu có chiều rộng là 3 cm với chiều dày thích hợp từ 50-60 cm. Một bộ đầu của hai màng mẫu giống như băng được giữ chặt và các đầu đối diện được gắn riêng với trọng lượng 45g. Sau quá trình làm việc của dao hàn nhiệt ngay lập tức khỏang cách hàn dán đã được đo

Phuong Phap Do Khoang Cach Han Dan Bao Bi Nhua

Phương pháp đo độ bền đứt ( peeling strength method ):

Thuộc tính hot-tack của mẫu sau hàn nhiệt được đo lập tức bằng cách sử dụng thiết bị kiểm tra lực căng

Phuong Phap Do Do Ben Dut Bao Bi Nhua

Thuộc tính hot-tack của các màng vật liệu:

Ionomer cho độ nhớt cao và thuộc tính hot-tack ngay cả trong quá trình nóng chảy nhờ bản thân có liên kết kim loại ionic.

Phuong Phap Do Han Dan Bao Bi

Trích: Câu hỏi 98

Hotline: 0903 319 401