Mặt phủ tốt nhất cho màng PVDC-OPP? PVDC-OPP-Ink//CPP hay OPP-PVDC-Ink//CPP?

Khả năng va đập của màng phủ PVDC

PVDC: polyvinyl idene chloride

Mặc dù cấu trúc OPP-PVDC//CPP có lớp phủ PVDC ở trong và là cấu trúc thường sử dụng. Khi đó PVDC được sử dụng như một màng ghép sẽ làm giảm khả năng va đập của sản phẩm.

Khả năng va đập của màng phủ PVDC

Hầu hết các loại màng phủ PVDC đều làm giảm khả năng va đập.

Khả năng va đập của màng phủ PVDC
Khả năng va đập của màng phủ PVDC

So sánh về sự kháng vỡ của màng túi

Đồ thị sẽ thể hiện hiện sự so sánh thực tế về khả năng kháng vỡ giữa túi PA(15μm)//PE(60μ) và túi PA-PVDC(15μm)//PE(60μ).

Túi PA-PVDC(15μm)//PE(60μ) vỡ 20 túi với 1,500 lần rơi trong khi PA(15μm)//PE(60μ) cần tới 2,700 lần rơi.

Biểu đồ thể hiện sự kháng vỡ của màng túi
Biểu đồ thể hiện sự kháng vỡ của màng túi

Cải thiện khả năng kháng vỡ của túi dùng màng phủ PVDC

Khi yêu cầu khả năng kháng vỡ cho túi dùng màng phủ PVDC, lớp phủ PVDC nên ở trên của màng film và có một lớp keo cách nhiệt trên màng PVDC để bảo vệ bề mặt PVDC.

Để cải thiện khả năng kháng vỡ của màng phủ PVDC nên yêu cầu dùng cấu trúc PVDC-OPP//CPP.

Trích: Câu hỏi 40

Hotline: 0903 319 401