Các loại cấu trúc bao bì nào dùng cho alcohol, acid, kiềm, gia vị, dung môi hữu cơ?

Bao bì gia vị

Kháng hóa chất:

Màng hàn dán Olefin cho kháng hóa chất mạnh với acid hoặc kiềm.

  LDPE LLDPE EVA CPP OPP PET PA PVDC
Acid mạnh RT RT T RT RT T RK RT
Kiềm yếu RT RT T RT RT K RT RT-T

RT: Rất tốt     T: Tốt       K: Kém       RK: Rất kém

Kháng dung môi

Màng Olefin có tính kháng hóa chất cao như acid hoặc kiềm nhưng thuộc tính rào cản dung môi hữu cơ thấp hơi so với màng PET hoặc PA.

Thuộc tính rào cản của mỗi màng hàn dán được xác nhận dùng cho mỗi loại dung môi hoặc keo.

( g.1mm/m2.24h)

  LDPE CPP OPP PET PA PVDC
Ethanol 22 3.3 1.7 0.5 3.5 0.8
Ethyl acetate 457 142 73 8.2 3.1 788
Acetone 220 34 14 12 1.7 2630
MEK 284 100 53 4 1.7 2630
Toluene 2420 1300 660 0.6 0.1 358
Chloroform 5260 2820 2080 168 584 1460

Khi kháng dung môi cần thì HDPE được sử dụng, khi cần có thuộc tính rào cản tốt hơn thì sử dụng PET hàn dán cũng được xem xét.

Kháng dầu

Thực phẩm thường chứa dầu thực vật như là dầu olive. Khả năng kháng dầu thường được quan tâm yêu cầu trong việc lựa chọn màng hàn dán.

  LDPE HDPE EVA EAA EMAA Ionomer CPP OPP
Dầu Salad RK K RK RT T RT T RT

RT: Rất tốt     T: Tốt       K: Kém       RK: Rất kém

LDPE sẽ trương lên khi tiếp xúc với dầu salad và dầu sẽ xâm nhập tới bề mặt. Nếu cấu trúc bao bì là Al/PE . Tách lớp Al và PE sẽ xảy ra. Ionomer, EAA và EMAA có tính kháng dầu mạnh bởi vìcó liên kết ion kim loại và liên kết hydro, nhưng cần chú ý nếu bảo quản trong thời gian dài.

Tính rào cản hương thơm

Màng hàn dán olefin chỉ có tính rào cản hương nhẹ. Khi thuộc tính rào cản là cần thiết thì PET hàn dán cho thuộc tính rào càn mạnh.

  Hương Vanilla Hương Cam Bột cari Bột cây quế Coffe Coca Trà đen Trà Kanh Súp Đậu nành
PET RT RRK K RT RT RT RT RT RK RT
PA RK RRK T RT RK RK RT RT RK K
LDPE RRK RRK RRK RRK RRK RK RRK RRK RRK RRK
CPP RK RK K RK RK K T K RK  

RT: Rất tốt     T: Tốt       K: Kém       RK: Rất kém

Kháng gãy do môi trường (ESCR)

Gãy do môi trường xảy ra ở phần đường hàn khi chứa thành phần như alcohol hoặc các thứ khác. Dạng kháng này phụ thuộc theo mỗi loại thành phần chứa. Màng hàn dán đặc biệt được dùng cho túi bột giặt dùng trong nhà bếp để gia tăng lực kháng gãy do môi trường.

  LDPE LLDPE(C6) EVA Ionomer PP
ESCR X RT T-X T T

RT: Rất tốt     T: Tốt       K: Kém       RK: Rất kém

Trích: Câu hỏi 45

Xem thêm các câu hỏi khác:

Hotline: 0903 319 401