Thuộc tính rào cản của màng có thay đổi sau khi tráng?

Thuộc tính rào cản của màng - Màng mạ nhôm

Thuộc tính rào cản của màng có thay đổi sau khi tráng?

( Sự khác nhau giữa giá trị lí thuyết và giá trị thực)

Giải đáp:

Theo công thức tính thuộc tính rào cản cuả màng ghép (Xem lại phần trước) ta có thể tính được các thông số cản khí của màng. Tuy nhiên, giá trị thực sau khi ghép thường thấp hơn so với giá trị lý thuyết.

Các nguyên nhân làm giảm thuộc tính rào cản sau khi ghép bao gồm:

1. Màng mạ:

Thuộc tính rào cản của màng - Màng mạ nhôm
Thuộc tính rào cản của màng – Màng mạ nhôm

1.1) Sức căng: Thuộc tính rào cản của màng thấp hơn giá trị lí thuyết do độ cứng của VMCPP  giảm đi và màng silica PET dễ cracking do màng này chịu ảnh hưởng sự cracking dưới sức căng cao trong suốt quá trình in hoặc ghép màng.

1.2) Nhiệt độ cao: Tráng nóng có thể gây ra sự cracking của màng silica-deposited hoặc màng mạ Nhôm.

2. Màng phủ K:

Trong suốt quá trình in và ghép: sự thay đổi nhiệt hoặc dung môi còn dư có thể làm giảm thuộc tính rào cản

3. Ảnh hưởng của nhiệt và hơi ẩm:

Nhiệt độ và hơi ẩm cao làm giảm thuộc tính rào cản của màng nhôm.

Khi thực phẩm dạng lỏng đựng trong bao bì sử dụng các vật liệu có thuộc tính rào cản lệ thuộc độ ẩm và kháng ẩm như LLD hoặc hàn dán CPP thậm chí các màng hàn dán cho phép hơi ẩm thấm vào sau thời gian lưu trong kho.

Nó làm cho thuộc tính rào cản này thấp hơn thuộc tính ban đầu.

4. Nhôm hư:

Nhôm phôi từ các cuộn nhôm mà thùng bảo quản bị hư.

5. Kháng nhiệt:

Nhôm phôi được sử dụng cho các túi dùng retort và các túi có quá trình đóng gói ở nhiệt độ cao một vài dạng của MPET cho phép đun sôi nhưng không xử lý retort.

6. Kháng xuyên thủng:

Màng nhôm ghép có độ kháng xuyên thủng thấp hơn VMPET 7/ Chuẩn đoán chu kỳ sống:

Ở Châu Âu đặc biệt là Thụy Điển, nhôm phôi ngày càng được sử dụng thay thế cho màng PET do nó đáp ứng được nhu cầu cao của khách hàng. Tuy nhiên giá của nó lại cao hơn MPET.

Trích: Câu hỏi 17

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA VIỆT THÀNH

Hotline: 0903 319 401