Các loại phương pháp hàn nhiệt được dùng màng hàn dán?

Bao Bi Nhua Viet Thanh

Hàn nhiệt dùng các dao hàn là đặc trưng cho phương pháp hàn nhiệt của bao bì, nhưng một số phương pháp khác cũng được sử dụng hiện thời.

Phân loại các phương pháp hàn

Các phương pháp hàn nhiệt trực tiếp:

  • Dùng dao nhiệt: Màng ghép thì được ép bằng việc dùng dao nhiệt để nóng chảy và hợp nhất lại lớp màng hàn dán. Hàn dán của hai màng nóng chảy và hình thành một lớp màng hàn dán.
  • Xung lực: Màng ghép thì lập tức ép và hàn ngay bằng dây nichcrome được gắn trên các đỉa ép. Đỉa sẽ tách rời nhau sau khi màng được làm lạnh. Phương pháp này thì cũng được sử dụng sản xuất bao bì hàn dán.
  • Hàn: Hai màng gói trước thì đồng thời hàn và cắt cùng lúc dùng mủi hàn sắc. Bao bì may mặc sử dụng phương pháp này.

Các phương pháp hàn nhiệt gián tiếp:

Phương pháp gián tiếp sử dụng sóng siêu âm hoặc năng lượng tần số cao để tạo sự chuyển động phân tử, kết quả là tạo nhiệt như nhiệt nóng chảy và nhiệt hàn dán.

  • Sóng siêu âm: Sóng siêu âm (40KHz : 1 Hz = 1 chu kỳ / 1s) nhắm vào màng tạo sự chuyển động phân tử trong màng, kết quả là tạo nhiệt . Hàn siêu âm có thể dùng ở các vật liệu khác nhau.
  • Năng lượng tần số cao: Năng lượng tần số cao (40KHz : 1 Hz = 106 chu kỳ / 1s) nhắm vào màng tạo sự chuyển động phân tử trong màng, kết quả là tạo nhiệt. Các màng vật liệu mà chấp nhận hàn dán tần số cao là PVC, PVDC và PA như  nó cho sự mất đi tính điện môi màng sử dụng các vật liệu khác nhau có thể hàn dán bằng sử dụng năng lượng tần số cao.

Sử dụng keo (Adhension)

  • Keo: Tác nhân keo được sử dụng cho màng. Nhiều loại keo bao gồm hot melt, cold – setting… là được sử dụng bao gồm cả màng in
  • Dung môi keo: dung môi cho việc không hòa tan màng thì được áp dụng cho màng, và bề mặt màng thì không bị hòa tan bởi dung môi. Sau đó màng được hàn dán tới màng khác. Màng co dạng ống được sản xuất sử dụng phương pháp này.

Các màng phù hợp cho việc sử dụng một số phương pháp

Màng Hàn nhiệt Hàn xung lực Sóng siêu âm Tần số cao
PE RT RT T
CPP RT RT RT
OPP —- RT RT
PET —- T RT
PA —- T T T
PVDC T T T RT
PVA T RT RT T
PVC RT T T RT
OPS T RT RT T
Cellophane —-

Trích: Câu hỏi 77

Hotline: 0903 319 401