Có cần xử lý corona trên cả hai bề mặt PET và PA khi ghép vào giữa không (dạng sandwich)?

Plastic Packing

Sử dụng màng xử lý corona trên cả hai bề mặt tạo ra lực tách lớp ổn định

1. Màng tráng vào giữa (dạng sandwich)

  • Tráng vào giữa là PE nóng chảy được đùn vào giữa hai màng để làm như là keo. Phần lớn chiều dày PE phổ biến trong trường hợp này là 15mm.
  • Cấu trúc ghép giữa (dạng sandwich)

PET(15)-ink/AC/PE(15)/AC/CPP(25): Cấu trúc 3 lớp

OPP(20)-ink/PE(15)/AC/VMPET(12)/AC/PE(15)/AC/CPP(25): Cấu trúc 5 lớp

Cấu trúc tráng dạng sandwich thông thường là 3 lớp, 5 lớp. Tuy nhiên ghép khô dùng PA  thì cũng được xem là tráng sandwich

PET(12)-ink//PA(15)//retortableCPP(50)

2. Các yêu cầu của tráng Sandwich

  • Khi PET và PA được dùng làm các lớp chính giữa trong cấu trúc năm lớp thì thuộc tính PET hoặc PA được yêu cầu là bề mặt keo

Sức căng  ướt màng ( Wetting tension)                                 (dynes / cm: 250C)

Không xử lý Xử lý
PE Dưới 30 37– 40
CPP Dưới 30 37 – 40
OPP Dưới 30 37- 42
PET 38 – 42 48 – 50
PA 38 – 42 48 – 50
K-OPP 35 – 45 —-
Cellophane (PT)

( MST)

50

30

——-

——–

  • Sức căng ướt màng của màng polyolefinic chưa xử lý thì ít hơn 30 dynes/cm , xử lý corona sẽ tăng sức căng ướt màng lên 37-42 dynes/cm làm cho có thể dùng màng này cho cả hai tráng đùn, ghép khô. Màng PET và PA không xử lý với sức căng ướt màng ban đầu 38– 42 dynes / cm. Nhưng hiện nay hầu hết màng PET và PA được xử lý corona một mặt hoặc hai mặt bởi vì  màng PET và PA có xử lý corona tạo lực tách lớp ổn định.

3. Thuộc tính yêu cầu tráng nóng hoặc ghép khô

  • Tráng nóng: PA hoặc PET được sử dụng làm lớp chính giữa của tráng nóng, màng nên xử lý corona ở hai mặt. Khi PE đuợc đùn để ghép hai màng dạng khác nhau thì chất phủ dính chặt là cần thiết (xem câu 67) . Chất phủ dính chặt dùng là isocyanate, polyethylene imine, polybutadien hoặc các tác nhân khác, bề mặt màng phải hoạt hóa bằng cách xử lý corona.
  • Ghép khô: Hoạt hóa bề mặt màng là cần thiết cho việc duy trì mức độ lực tách lớp thích hợp. Đặc biệt màng PA hoặc PET xử lý retort hoặc các xử lý nghiêm khắc khác thì yêu cầu phải xử lý corona hai mặt.

Trích: Câu hỏi 78

Hotline: 0903 319 401