Cách dùng khác nhau giữa EVA & LLDPE?

Hạt nhựa EVA

Giải đáp:

1. Sự khác nhau giữa EVA & LLDPE:

Cả EVA & LLDPE đều là copolymer dựa trên ethylen. EVA là một Vinyl acetat copolymer (VA: CH3COOCH=CH2) và LLDPE là một a-Olephine copolymer (vd:Buten-1:CH2=CH-CH2-CH3). Thuộc tính của nhựa EVA lệ thuộc vào thành phần EVA, còn LLDPE phụ thuộc vào dạng a-Olephine và thành phần của nó.

2. So sánh thuộc tính của EVA & LLDPE khi sử dụng như chất hàn dán:

So sánh thuộc tính của Eva và LLDPE
So sánh thuộc tính của Eva và LLDPE

Lực kháng áp:

So sánh về lực kháng áp
So sánh về lực kháng áp

Điều kiện tiến hành thử áp:

   Kích thước túi: 120*100 mm

   Dung tích: 100 cm3

   Điều kiện hàn dán:20 kg/cm2 , 10 giây

                                LLDPE (1700C), và EVA (1400C)

  Thử áp: 10mm/phút ( Đè từ từ trên túi)

3. Cách dùng khác nhau giữa EVA và LLDPE

EVA ưu điểm hơn LLDPE ở:

–  Nhiệt độ hàn dán thấp ( cho phép đóng gói ở tốc độ cao)

–  Độ cứng thấp ( EVA thì mềm hơn LLDPE)

Nhìn chung, LLDPE có nhiều ưu điểm hơn so với EVA, do vậy LLDPE đang dần thay thế cho EVA.

Hotline: 0903 319 401