LDPE và LLDPE dùng khác nhau như thế nào?

So sánh thuộc tính hàn dán của các màng LLDPE và LDPE

Giải đáp:

A. Sự khác nhau giữa LLDPE & LDPE:

   1. Sự khác nhau về cấu trúc phân tử:

– LDPE (Low Density Polyethylene) và LLDPE (Linear Low Density Polythylene) có sự khác nhau về cấu trúc phân tử . Sử dụng phản ứng trùng hợp cơ bản áp suất cao mạch thẳng LDPE nới rộng ở các nhánh chính với các liên kết mạch ngắn C-C và các nhánh dài khác. Cấu trúc phức tạp này tạo thành nhựa có tỉ trọng thấp.

– Ngược lại, LLDPE là một copolymer của Ethylene v a-Olephine (CH2=CHR) được sản xuất bởi phản ứng Polymer hóa ở áp suất thấp, tốc độ cao. Vì Ethylene và a-Olephine có khả năng đồng trùng hợp một cách hệ thống. Nhánh co-polymer này bao gồm không chỉ có nhánh thẳng liên kết với các mạch ngắn. LLDPE này cũng có trọng lượng riêng thấp bởi vì mạch phân tử của nó ngắn.

– Buten-1, CH2=CH-CH2-CH3, Hexen-1(CH2=CH-(CH2)3-CH3), 4-Methyl Penten(CH2=CH-CH2-CH-(CH3)2), Octen-1 (CH2=CH-(CH2)5-CH3), được sử dụng như a-Olephine . LLDPE được gọi là LLDPE của C4, C6 hoặc C8 phụ thuộc vo số C trong mạch.

2. So sánh thuộc tính hàn dán của hai loại màng:

So sánh thuộc tính hàn dán của các màng LLDPE và LDPE
So sánh thuộc tính hàn dán của các màng LLDPE và LDPE

2) Ứng dụng khác nhau của LLDPE & LDPE:

   Từ bảng trên nhận thấy LLDPE có nhiều thuộc tính tốt hơn LDPE. Do đó gần đây LLDPE được dùng nhiều trong các lĩnh vực.

Sử dụng Trng khơ Trng nĩng
Thực phẩm dạng lỏng (dưa  chua, thịt cá hầm) PA// LLDPE PA-K// LLDPE PA/ PE/ LLDPE PA-K/ PE/ LLDPE
Thực phẩm nấu chín (hamberger, thịt viên) PA-K// LLDPE PA// EVOH/ PE/ LLDPE
Bao bì cho chất lỏng (soup, nước sốt) PA-K// LLDPE PET-K/ PE/ LLDPE

Trích: Câu hỏi 25

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các bài viết:

Hotline: 0903 319 401