Khi nào cần thiết sử dụng bột? Loại bột nào được sử dụng?

San Xuat Bao Bi Nhua

Bột được áp dụng cho các sản phẩm được tráng đùn có độ trượt thấp.

Tính trơn của sản phẩm tráng đùn

Cấu trúc tráng đùn:

PET(12) – ink / AC / PE(25) (cấu trúc 2 lớp)

OPP(20) / AC / PE (25) (cấu trúc 2 lớp)

PE hàn dán của tráng đùn trong trường hợp này không chứa tác nhân làm trơn. Mặc dù bề mặt của trục lạnh tráng đùn là bán mờ (semi). Dùng bột là cần thiết để đạt được mục đích cho màng trơn.

– Tính trơn của sản phẩm tráng đùn:
Khi màng hàn dán tráng đùn không chứa các tác nhân làm trơn thì tính trơn trở nên nghèo. Màng hàn dán tính trơn nghèo nàn là do 2 vấn đề là quá trình tráng đùn và  trong quá trình hàn dán sản phẩm lúc đóng gói. Màng hàn dán tính trơn nghèo nàn trên màng film ngăn chặn sự trơn tru được sủ dụng cái đĩa tam giác của thiết đóng gói hàn dán dạng đứng.

– Tính trơn của sản phẩm ghép khô:
Sau khi ghép khô, màng được ổn định ở nhiệt độ cao. Để bám dính cao. Tác nhân trơn bình thường nằm trong màng ghép khô di hành khi ở nhiệt độ cao và sự phun bột là cần thiết lệ thuộc vào độ trơn của màng mất đi.

Phun bột:

Một lượng bột nhỏ được phun trên toàn bột màng ghép. Lượng quá lớn sẽ làm cho đường hàn dán và mỹ quan kém đồng thời từ tính của màng sẽ phóng điện. Thiết bị phun bột  phải kết hợp giữ bụi và có lớp màng che không khí để ngăn ngừa bột phân tán

Bột:

Tinh bột bắp hoặc bột sắn đặc biệt được dùng làm bột làm trơn cho an toàn thực phẩm với kích cở (15 – 20)mm với tỉ trọng 1.5g/cm3và nó có nhiệt độ phân hủy khoảng 2400C.

Trích: Câu hỏi 79

Hotline: 0903 319 401