Có thể sử dụng tác nhân ngăn ngừa vỡ bao bì bằng hô hấp của thực vật không?

Các tác nhân khí hấp thụ khác nhau bao gồm khí CO­2 phát sinh hoặc các dạng hấp thụ và dạng khí hấp thụ ethylene có thể dùng được.

Khí CO­2 phát sinh hoặc dạng khí CO­2 hấp thụ

  • Tác nhân này hấp thụ O­2 và phát ra lượng CO­2 bằng nhau . Không giống loại khí hấp thụ O2 làm tăng áp suất bên trong bao bì. Dùng tác nhân này duy trì lượng áp suất bên trong. Thêm vào đó,  CO­2  tạo thuộc tính  ngăn thực phẩm bị thối rữa do lên men.
  • Dạng hấp thụ CO­2

Dạng tác nhân này hấp thụ cả CO­2 và O­2 và ngăn ngừa sự vỡ bởi sự hô hấp thực vật.

Khí hấp thụ Etylene

Khí Etylene thải ra bởi trái cây chín và rau làm giảm sự tươi. Zeolic, silica và vật liệu vô cơ dạng tổ ong hấp thụ Etylene được chứa trong bao bì hoặc nhào thành nguyên liệu thô.

Trích: Câu hỏi 96

Hotline: 0903 319 401