Nguyên nhân làm cho bao bì dệt OPP hóa trắng và nhăn?

Các chất phụ gia thêm vào sẽ làm cho OPP hóa trắng, phồng và nhăn.

Hiện tượng

  • Hóa trắng: Bao bì dệt OPP tiếp xúc với các thành phần sẽ hóa trắng theo thời gian.
  • Nhăn: Bao bì dệt OPP tiếp xúc với các thành phần sẽ nhăn theo thời gian.

Các yếu tố làm hóa trắng

  • Thêm chất phụ gia vào màng OPP: Chất phụ gia thêm vào là chất hữu cơ hoặc vô cơ trong suốt quá trình sản xuất làm tăng tính khử từ, khử blocking, và tính trơn.
  • Chất phụ gia di cư: Chất phụ gia “di cư” tồn tại trong vùng không định hình của màng có thể di cư vào phía trong dưới một vài điều kiện. Lớp dầu sau cùng cho việc gia tăng sự đan kết của sản phẩm dệt sẽ đi vào trong làm cho chất phụ gia tăng và các tinh thể sẽ có trên bề mặt màng.
  • Biện pháp khắc phục: Dùng các chất phụ gia không kết tinh và không di chuyển tới bề mặt màng. Hoặc chỉ dùng các màng OPP mà không có chất phụ gia

Nhăn

  • OPP phồng lên: OPP sẽ phồng lên từ việc sử dụng các dầu cho sản phẩm tơ dệt sau cùng, bởi vì OPP thiếu thuộc tính kháng dầu, do đó màng phồng lên sẽ dài ra và làm nhăn.
  • Biện pháp khắc phục: Màng PET kháng dầu được đề nghị

Chú ý

Nhiệt độ cao cũng là nguyên nhân làm cho màng OPP hóa trắng và nhăn. Vì vậy phải lưu ý việc bảo quản các sản phẩm bao dệt OPP tại kho.

Trích: Câu hỏi 95

Hotline: 0903 319 401