Đặc tính và tầm quan trọng của các màng là gì?

Các loại màng bao bì - Bao bì nhựa Việt Thành

Các màng OPP, PET, CPP và LLDPE  rất thường dùng trong bao bì.

Bảng (1) dưới đây chỉ ra các đặc tính của mỗi loại màng:

Chất nền Hàn dán Ghi chú
OPP PET PA CPP LLDPE
Độ dày (mm) (20) 15 – 60 (12) . 16 . 25 12 .(15). 25 (20) 20 – 80 (40) 30–80 (): Sp chính
Tính trong suốt T RT T T X
Tính cứng T RT X X RX
Kháng Nhiệt X RT T X-T RX Nhiệt độ tới hạn cho việc sử dụng
Kháng Lạnh T T RT RX X
Kháng xuyên thủng T X RT T RT
Hàn dán RX RX RX T RT
Tính chất rào cản H2O T RX RX T X
O2 RX X T RX RX
Tính Kinh Tế RT T X RT T Lợi nhuận

  Ghi chú:                      RT: Rất tốt       T: Tốt               X: Xấu                         RX: Rất xấu

Màng bao bì được chia làm 2 loại: chất nền và hàn dán. Màng định hướng hai chiều được dùng như là chất nền bề mặt như OPP, PET, PA và chất không định hướng như chất bịt kín như  CPP, LLDPE. Với PP thì khác, Màng đinh hướng hai trục PP thì làm tăng khả năng kháng cứng và lạnh, nhưng khả năng hàn dán thấp hơn khi so với màng không định hướng CPP. Nhiều màng bao bì kết hợp cả hai chất nền bề mặt và chất bịt kín, ngoại trừ màng OPP được dùng làm màng đơn cho lớp ngoài cùng đặc biệt cho các bao bì rau quả, bao bì sản phẩm dệt, trong khi màng CPP cũng được dùng tương đương cho bao bì dệt và bao bì đựng bánh mì.

 

Các bao bì khác bao gồm không hàn dán, chất nền bề mặt, chất bịt kín. Trong trường hợp có sự kết hợp chất nền bề mặt và chất bịt kín thì màng dạng này có thể cung cấp các thuộc tính mà màng riêng thiếu hoặc khi cả hai có cùng một thuộc tính thì khi kết hợp chúng sẽ làm gia tăng thuộc tính này.

Các loại màng bao bì - Bao bì nhựa Việt Thành
Các loại màng bao bì – Bao bì nhựa Việt Thành
  • OPP: OPP phần lớn được dùng như  chất nền bề mặt, được cho nhiều ứng dụng nếu không có các thuộc tính cao được yêu cầu. OPP thì đặt biệt được phù hợp cho các bao bì thức ăn nhanh chế biến bằng gạo và các thực phẩm kháng ẩm bởi vì OPP, nó là một chất kháng ẩm rất tốt
  • PET: Do tính thiện lợi, màng PET được dùng cho tính kháng nhiệt do tính chất kháng nhiệt của nó. Tuy nhiên, gần đây màng PET được nghiên cứu ứng dụng và kết  quả một trong cách ứng dụng làm rào cản giữ hương phản ánh yêu cầu về bao bì cấp cao.
  • PA: Thực phẩm dạng lỏng và các bánh làm bằng gạo hiện tại các áp dụng chính cho bao bì PA chống xuyên thủng. Công nghệ làm màng PA được phát triển đầu tiên ở Nhật và ngày nay phát triển trên toàn thế giới.
  • CPP: Tiêu thụ CPP gần như PE cho lớp phủ hàn dán. Đặc biệt cho các bao bì retort, CPP gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Vì vậy, do tính ứng dụng tổng quát của nó, CPP ngày càng thế chổ màng LLDPE như việc làm tăng độ bền hàn dán và khả năng kháng xuyên thủng.
  • LLDPE: Có đặc tính rất tốt về hàn dán và khả năng chịu va đập tốt mà thuộc tính này rất cần cho bao bì thực phẩm dạng lỏng và bao bì đựng gạo. Vì vậy LLDPE có khả năng tiêu thụ rất nhanh và cũng có khả năng dùng làm vật liệu thay thế cho EVA & LDPE.

Sự tiêu thụ của màng đóng gói (đv:1000 tấn/năm)

Vật liệu  988 1989 1990 1991 1992 Tốc độ tăng trưởng 92/ 88
OPP 168 179 187 190 193 15%
PET 20 22 23 24 25 25%
PA 23 24 26 28 31 35%
CPP 76 79 82 79 81 7%
LLDPE 26 30 32 36 38 46%

Liên hệ ngay chuyên gia của Bao bì nhựa Việt Thành để được tư vấn

Kênh thông tin khác

Xem thêm: Ứng dụng của màng PET trong sản xuất bao bì nhựa | Những thông tin cần biết về bao bì nhựa pp

Hotline: 0903 319 401