Điểm quan trọng của cấu trúc nắp là gì?

Nắp mì ăn liền - Bao bì nhựa Việt Thành

Các tính chất được yêu cầu của nắp

Các thuộc tính được yêu cầu cho nắp của khay là:

  • Khả năng co dãn bởi nhiệt

Bề mặt nắp sẽ dãn ra sau khi nắp được hàn với vật chứa. Dưới tác dụng của nước sôi hay các nguồn nhiệt gia công khác nắp sẽ được hàn lại và sẽ bị dãn ra sau khi được bơm đầy sản phẩm. PA được sử dụng cho nắp mặc dù tính co dãn cao có thể làm biến dạng vật chứa và dễ làm uốn mép nắp.

  • Dễ dàng bốc tách

Nhiệt độ hàn dán được thiết kế cho tính dễ bốc tách của sản phẩm. ( Xem lại câu 55)

  • Khả năng kháng thủng

Để tăng khả năng kháng thủng màng PA được sử dụng cho cấu trúc nắp.

  • Tính cứng rắn

Tính cứng rắn là cần thiết cho màng không bị nhăn và tăng khả năng bốc tách.

  • Thuộc tính rào cản

Thuộc tính rào cản quyết định việc lựa chọn vật liệu rào cản.

  • Khả năng kháng sản phẩm chứa

Sản phẩm chứa quyết định vật liệu hàn dán và cấu trúc ghép.

  • Kháng nhiệt

Lựa chọn vật liệu có khẳ năng chịu được nhiệt đóng gói và nhiệt quá trình khử trùng.

  • Độ phẳng

Khả năng vận hành máy phụ thuộc vào độ phẳng của nắp. Thông thường, màng nắp được cắt theo kích thước, không quần thành cuộn và được cung cấp cho máy để sử dụng.

Cấu trúc nắp ví dụ

Nắp mì ăn liền Acecook
Nắp mì ăn liền Acecook

Những loại nắp dày được làm từ giấy, PVC hay Al được sử dụng cho mì ly, paste đậu nành, yogurt và puddings. Nhiều loại nắp có khả năng trở về vị trí ban đầu sau khi bị tách một nửa. Những loại nắp cho gạo, phomat đậu nành hay các món tráng miệng được kéo dãn ra vì PA có khả năng co dãn tốt.

Nắp bột cà ri lúc trước dùng polycarbonate nhưng bây giờ được chuyển sang dùng EVOH do dễ dàng bốc tách hơn. Các ví dụ khác, cấu trúc PET//PA/hàn dán được sử dụng để bảo vệ khi mở nắp.

Sản phẩm Vật chứa Nắp
Mì ly

Cơm gà và trứng

PS//EPS

PS//EPS

Giấy//PE(23)//Al(7)/PE(18)/EEA(30) hoặc EVA (23)

Giấy//PET(12)/EVA(5)/PE(25)/PS(10)

Paste đậu nành PP(190)//EVOH(20)//PP(270)

PAN(310)

A-PET

EVOH(15)//PVC(220)//PE(40)/PP(5)

PET(12)//Al(7)//Giấy//PET(22)/EVA

PET(12)//Giấy//Al(7)//PET(12)/PE(30)/EVA

Rượu Sake PE(25)//Giấy//PET(12)//PE(55) PET(12)//Al(35)/PE(15)/PE/PVDC/PE
PP(350) PET(16)//Al(7)/PE(28)/PET(12)/PE(18)//PP·PE(20)
Yogurt PS(780) Al(45)/PE(17)/EVA(30)
Puddings PS(470) PET(12)//Al(45)//phủ acrylic
Nước trái cây PP(40)//Thép(90//PP(70) PET(12)//PA(15)//Al(20)//CPP(50)
Kem PS(215) PET(16)//Al(35)/phủ acrylic
Cơm CaCO3-PP(545)//PVDC(10)//CPP(60)

PP(230)//EVOH(30)//PP(220)

CaCO3-PP(660)//PVDC(15)//CPP(70)

PET(12)//PVDC(15)//PA(15)/PE·PP(25)

PA(15)//EVOH(12)//LLDPE(50)

PET(12)//X-PET(12)//PA(15)/PE·PP(30)

Tráng miệng PP(180)//EVOH(30)//PP(170)//PE(30)

PS(490)

PP(320)

PP(710)

PA(15)//PVDC(15)//PA(15)/PE(50)

Al(45)/phủ acrylic

PA(15)//KPA(15)//PE(35)/PE·PP(35)

PA(15)//MPET(12)/PE(14)/EVA(20)

Chocolate WhiteCPP(30)//PS(35) VMOPP(30)//EVA·PS
Phomat đậu PP PA(15)//PA(15)//PA(40)/PE·PP(15)
Trà PP(410) PET(12)//MPET(12)//LL(60)
Cà ri PP(75)//EVOH(10)//PP(75) PET(12)/EEA(20)/EVOH(14)/PE(20)

Trích: Câu hỏi 56

Xem thêm: Các điểm quan trọng của thiết kế túi đứng là gì?

Hotline: 0903 319 401