Các yêu cầu cho tính chất dễ bốc tách bao bì nhựa

Cấu trúc của nắp bị tách lớp - Bao bì nhựa

Cơ chế tính dễ bốc tách

Nắp dễ tách sử dụng cho khây hoặc vật chứa số lượng lớn. Có 3 phương pháp giúp màng dễ tách dưới đây:

  • Tách lớp hàn dán

Tách lớp hàn dán giữa nắp và vật chứa.

  • Phá vỡ cấu trúc

Lớp hàn của nắp bị vỡ khi tách vì cấu trúc lớp hàn dán bị phá vỡ.

  • Tách lớp

Cấu trúc của nắp bị tách lớp vì độ bám dính giữa các lớp với lớp hàn dán yếu hơn lực liên kết giữa lớp hàn dán và vật chứa.

Cấu trúc của nắp bị tách lớp - Bao bì nhựa

Đặc tính của các phương pháp trên

Phương pháp Tính hàn dán Tính hàn dán xuyên qua tạp chất Tính kháng Hình thức của bề mặt sau khi tách
Tách lớp hàn dán K K K RT
Phá vỡ cấu trúc T T K K
Tách lớp RT RT K K

 

RT: Rất tốt     T: Tốt       K: Kém       RK: Rất kém

Sản phẩm chứa quyết định tính thích hợp cho tính dễ bốc tách của nắp. Mặc dù thiếu tính ngăn chặn nhưng độ bền đường hàn từ 800-1000gf/15mm được yêu cầu.

Lựa chọn lớp hàn dán

Tính dễ bốc tách phụ thuộc vào tính cân bằng giữa độ bền đường hàn và độ bám dính khi ghép

  • Tách lớp hàn dán

Để tách ở lớp hàn dán ta cần lựa chọn lớp hàn dán cung cấp độ bám dính với lớp màng bề mặt cao hơn độ bền đường hàn với vật chứa.

  • Phá vỡ cấu trúc

Để gây ra phỡ vỡ cấu trúc lớp hàn dán, phải sử dụng 2 loại keo trái ngược nhau, chúng được trộn với nhau theo tỉ lệ thích hợp để đảm bảo độ bền đường hàn.

PB-1 (polybutene-1) tương thích với PP nhưng không tương thích với PE nên được phối trộn với PE hay EVA. Độ bền đường hàn phụ thuộc vào tỉ lệ phối trộn.

Biểu đồ thể hiện phá vỡ cấu trúc

  • Tách lớp

Chọn lớp hàn dán cho độ bám dính với lớp mặt thấp hơn độ bền đường hàn. Chọn lớp hàn dán có cấu trúc giống với cấu trúc của vật chứa.

Cấu trúc mẫu nắp

Bảng dưới đây thể hiện cấu trúc mẫu của vật chứa-lớp hàn dán

Vật chứa Cấu trúc nắp Sản phẩm
PP PP//EVOH//PP

PP//EVOH//PP

PP(190)//EVH(20)//PP(270)

PP(350)

PP(230)//EVOH(30)//PP(230)

PP(75)//EVOH(10)//PP(75)

PP(40)//steel(90)//PP(70)

PP//EVOH//PP

PP

PP(700)

PA(15)//KPA(15)//hàn dán

OSM(15)//KPA(15)//hàn dán

EVOH(15)//PVC(220)//PE(40)/PP(5)

PET(16)//Al(7)/PE(28)/PET(12)/PE(18)/PP·PS(20)

PA(15)//EVOH(12)//LL(50)

PET(12)//EEA(20)/EVOH(14)/PE(20)

PET(12)//PA(15)//Al(20)//CPP(50)

PET(12)//Al(12)//PA(15)//RCPP(30)/EEA(5)

AL(7)/PE(20)/Giấy/PET(12)/PE(18)/EVA

Al(50)/PE(35)/PP

PE PE(25)//Giấy//PET(12)//PE(55)

PVC(210)//CNY(12)//EVOH/PE(30)

PET(12)//Al(35)/PE(15)/PVDC//PE(45)

KOPP(20)//PET(12)//CPP(50)/PE(3)

PP-PP Blend PE·PP Blend (330)

PE·PP Blend (1000)

PE·PP Blend

PET(12)//PA(15)//LL(60)

PA(15)//PA(15)//EVA(45)

PET(12)//Al(25)//PP·PE(55)

PS PS/EPS

PE(780)

PS(470)

WhiteCPP(30)//PS(85)

PS/EPS

PS

PS

Giây/PE(20)/Al(7)/PE(25)/EEA(20)

Al(45)/PE(17)/EVA(25)

PET(12)//Al(45)/Acrylic

VMOPP(30)/EVA·PS

Giấy/PET(12)/EVA(5)/PE(25)/PS(10)

PET(12)//Al(35)//EVA(45)/EVA

Al(45)//EVA(30)/EVA

PAN PAN(310)

PVC(380)//PAN(25)

PET(12)//Al(7)/Giấy/PET(16)/PE(22)/EVA

PET(12)//PAN(30)//EVA(30)

A-PET A-PET

A-PET(180)

PET(12)//Giấy//Al(7)//PET(12)//PE(30)/EVA

PET(12)//PETG(20)/PET

Nắp và vật chứa được chọn mẫu ngẫu nhiên.

Chất hàn dán hiện tại

Bảng dưới đây thể hiện lớp hàn dán sử dụng cho nắp và vật chứa

 

Nắp

 

Vật chứa

PP PE PP·PE LLDPE EVA EVA·PS EVA hot melt EEA PS PP·PS PP

hot

melt

 

Acryliic PET
PP o o o o o o o o o
PE o
PP·PE o o o
PS o o o o o
PAN o o
A-PET o o

Khi vật chứa và lớp hàn dán của nắp có cùng cấu trúc sẽ cho độ bền đường hàn cao, khi cấu trúc khác nhau thì sẽ dễ bốc tách hơn.

Trích: Câu hỏi 55

Xem thêm các câu hỏi khác về Bao bì nhựa:

Hotline: 0903 319 401