2 Cách để phân biệt giấy và “dệt giống giấy”?

Vat Lieu Bao Bi

Phần lớn các vật liệu giống giấy có thể phân biệt bằng hai cách sau:

1. Nhấn chìm trong nước

Vật liệu Tình trạng khi nhấm chìm trong nước
Giấy Dể dàng vở do đó dễ tan rả trong nước
Giấy làm bằng tơ nhân tạo Thường chìm do tỉ trọng cao ( 1.2 g / cm3)
PP – Không dệt Lơ lửng do tỉ trọng thấp ( 0.9 g / cm3)
PET – Không dệt Chìm do tỉ trọng cao ( 1.4 g / cm3)

2. Đốt

Vật liệu Tình trạng khi đốt cháy
Giấy Cháy lâu, cháy tốt và giữ tàn bụi
Giấy làm bằng tơ nhân tạo Cháy tốt như giấy, không có tàn bụi
PP – Không dệt Vẫn cháy thậm chí khi giử xa ngọn lửa, khói nhẹ, mùi xáp
PET – Không dệt Tắt khi giữ xa ngọn lửa, khói đen, mùi hơi dịu

Trích: Câu hỏi 86

Hotline: 0903 319 401