5 cách phân biệt màng in, màng PVDC phủ hoặc bề mặt phủ kim loại?

Phan Biet Mang In Bao Bi Nhua

Làm thế nào để phân biệt được màng in, màng pvdc phủ hoặc bề mặt phủ kim loại trong sản xuất bao bì nhựa?

1) Chà (Làm trầy):

Khi bề mặt được in, được phủ PVDC hoặc phủ kim loại thì chà xướt bằng cách dùng phần nhọn của cây viết bi, bề mặt có thể phân biệt bằng việc mực tách ra, tương tự chà hoặc làm trầy bề mặt phủ PVDC hoặc phủ kim loại.

2) Bề mặt:

Mặt trong của mặt in hoặc bề mặt phủ dùng phân biệt với mặt nền bóng láng của màng . Bề mặt phủ kim loại cho bóng láng hơn bề mặt nền.

3) Độ trơn:

Mặt in có độ trơn thấp và công thức phủ PVDC quyết định bề mặt trơn của PVDC. Sự phủ kim loại không ảnh hưởng tới độ trơn.

4) Dung môi:

Bề mặt in, phủ, hoặc mạ kim loại có thể tách ra bằng chà xát với ethyl acetate hoặc MEK.

5) Dùng Morpholine (C4 H9 ON: chất lỏng không màu, mùi ammoniac, điểm sôi: 1280C):

Để phân biệt bề mặt phủ PVDC, bề mặt phủ PVDV hoá nâu khi có sự hiện diện Morpholine và khi đốt thì bụi đen giảm

Trích: Câu hỏi 85

Ngoài ra nếu bạn muốn tìm hiểu thêm có thể liên hệ Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Việt Thành để được hỗ trợ:

Thông tin liên hệ: Bao bì Việt Thành chuyên in ấn, sản xuất bao bì nhựa mềm các loại

Hotline: 0903 319 401