Màng ghép khô và màng tráng đùn màng nào dễ cong hơn?

Màng Ghép Khô

Màng ghép khô thì ít bị cong hơn, nhưng màng tráng đùn thì có khả năng kháng xuyên thủng tốt hơn.

1. Sự cong

  • Điều kiện bình thường

Ở điều kiện bình thường, màng ghép khô ít bị cong hơn tráng đùn bởi vì sản phẩm ghép khô không xử lý ở nhiệt độ cao và có màng cứng. Tuy nhiên, ở nhiệt độ cao, tráng đùn sẽ làm biến dạng màng tráng đùn, kết quả là màng dễ cong.

  • Điều kiện không bình thường

Lớp mặt hoặc màng hàn dán khi ghép ở lực căng quá lớn sẽ dễ cong theo hướng ghép, do vậy lực căng thích hợp trong ghép là cần thiết.

Hiện tượng và cách khắc phục

  Hiện tượng Cách khắc phục
GHÉP

KHÔ

Sai sót kiểm soátt lực căng Điều chỉnh lại sức căng
Màng cong do nhiệt độ lò sấy cao, hoặc nhiệt độ nip Giảm nhiệt độ tới khi không có vấn đề với dung môi thừa…
Áp lực quấn màng lớn Điều chỉnh lại áp lực
Điều kiện ổn định quá khắc khe Giảm nhiệt độ tới khi đạt.
TRÁNG

ĐÙN

Sai sót kiểm soát lực căng Điều chỉnh lại sức căng
Nhiệt độ đùn cao Giảm nhiệt độ đùn
Lò sấy quá nhiệt Lò sấy ở nhiệt độ phù hợp
Trục làm lạnh hoạt động không tốt Trục làm lạnh làm việc hửu hiệu
Chọn keo không phù hợp Dùng keo có tỉ trọng thấp

2. Kháng thủng

Màng ghép khô có độ cứng lớn hơn màng tráng đùn. Vì vậy màng tráng đùn có thuộc tính kháng xuyên thủng tốt hơn do đó các bao bì được để trong các thùng carton nên tráng đùn.

Trích: Câu hỏi 72

Hotline: 0903 319 401