Tại sao tác nhân phủ Isocyanate không được dùng cho các bao bì thực phẩm snack tráng đùn?

Bao Bi Thuc Pham Snack Min
  • Nguyên nhân chính là do dung môi dư. Trong khi tác nhân Isocyanate sử dụng dung môi (ethyl acetate, MEK, toluene, hoặc các dung môi khác). Tác nhân Polyethylene imine dùng nước hoặc alcohol làm giảm lượng dung môi thừa
  • Phản ứng tác nhân phủ isocyanate tạo ra CO2 kết quả làm bao bì tách lớp. Tác nhân Polyethylene imine, giá không đắt, đáp ứng được yêu cầu bao bì thực phẩm snack.ấu trúc bao bì thực phẩm snack

Cấu trúc bao bì thực phẩm snack

Hầu hết cấu trúc bao bì thực phẩm snack thông dụng là:

OPP(20)-ink/ AC/ PE(15)/ AC/ VMPET(12)/ AC/ PE(15)/ AC/ CPP(20)

Isocyanate phản ứng với H2O và tạo ra CO2, CO2 chui vào lớp VMPET gây tách lớp giữa PE và VMPET.

Yêu cầu bao bì thực phẩm snack:

  • Giảm lượng dung môi dư: Tác nhân Polyethylene imne sử dụng với nước hoặc alcohol làm giảm dung môi dư độc hại.
  • Độ bền hàn dán và kháng dầu:

Các thuộc tính kháng đun sôi, nước, nhiệt mà isocyanate cho tốt là không cần thiết nhưng độ bền đường hàn và kháng dầu là yêu cầu. Kết quả là tác nhân Polyethylene imne được dùng.

Trích: Câu hỏi 73

Hotline: 0903 319 401