Mối quan hệ giữa độ bền đường hàn và nhiệt độ ( 1 – 2s, 1kg / cm2), và giữa tốc độ đóng gói tự động và nhiệt độ?

Moi Quan He Giua Do Ben Duong Han Va Nhiet Do

Mối quan hệ giữa độ bền đường hàn và nhiệt độ:

Độ bền đường hàn thì ảnh hưởng bởi nhiệt độ, áp suất , thời gian và phụ thuộc vào nhiệt độ hàn dán tới điểm độ bền hàn dán cân bằng. Màng hàn dán quyết định cả nhiệt độ hàn dán ban đầu và cực đại.

Moi Quan He Giua Do Ben Duong Han Va Nhiet Do

Mối quan hệ giữa đóng gói tự động và nhiệt độ:

Nhiệt độ hàn dán phải được cài đặt theo tốc độ đóng gói, cấu trúc, và sản phẩm.

  • Ảnh hưởng của tốc độ đóng gói

Giản đồ chỉ ra lực hàn dán của bao bì khi được hàn từ 1 giây và tới 0.3 giây. Nhiệt độ hàn dán tăng 100C thì khoảng thời gian hàn dán giảm từ 1 giây tới 0.3 giây. Với 8% EVA, 1 giây thì độ bền hàn dán cực đại đạt được ở 1200C; còn 0.3 giây độ bền hàn dán cực đại đạt được ở 1400C.

Ví dụ này ngụ ý rằng giảm khoảng thời gian hàn dán yêu cầu nhiệt độ hàn dán cao hơn. Máy đóng gói bao bì nhỏ với năng suất 300 – 500 túi/phút có tốc độ hàn dán từ (0.1 – 0.15) giây/túi ở nhiệt độ cao hơn. Kết quả là cả màng PET cho lớp ngoài bao bì và màng hàn dán nhiệt độ thấp là yêu cầu.

Anh Huong Cua Toc Do Dong Goi

  • Thiết kế bao bì

Túi có cấu trúc nhiều lớp yêu cầu kéo dài khoảng thời gian cho quá trình truyền nhiệt. Để tăng tốc độ đóng gói, nhiệt độ hàn dán cao hơn là không hiệu quả và hai lần hàn, có hàn gia nhiệt trước hoặc các phần đo đạc khác phải được xem xét.

  • Sản phẩm:

Các túi bao bì nhỏ được sử dụng đựng chất lỏng được hàn dán trong sự có mặt chất lỏng phải dùng bao bì kín. Trong trường hợp này, cả thành phần chất lỏng và nhiệt độ quyết định nhiệt độ hàn dán. Khi đóng gói bao bì cho chất lỏng được gia nhiệt là không yêu cầu nhiệt độ hàn dán cao. Bao bì cho chất lỏng chưa gia nhiệt hoặc lạnh chỉ yêu cầu nhiệt độ hàn dán cao hơn bao bì rỗng.

Trích: Câu hỏi 62

Xem thêm những câu hỏi khác về bao bì nhựa:

Hotline: 0903 319 401