Mức độ xử lý corona yêu cầu cho mực in trên màng?

Thay Doi Cua Wt Theo Thoi Gian

Trên 36 dynes/cm của sức căng bề mặt ( Wetting Tension (WT)) thì được yêu cầu.

Xử lý corona của màng polyolefinic

  • Bề mặt không hoạt động của PP hoặc PE cho sự bám dính mực yếu. Để tăng tính kết dính, xử lý corona bằng phóng điện được tiến hành cho bề mặt hoạt động.
  • Mức độ xử lý của OPP và CPP
    1. Bề mặt hoạt động OPP và CPP thì thường được đo bởi WT. WT sẽ được đo mức độ xử lý giữa 30 và 56 dynes / cm.
    2. Xử lý WT cho OPP hoặc CPP: Mức độ WT của xử lý OPP và CPP thì khoảng 40 dynes/cm. Cho dù chỉ số có thể cao hơn, nhưng có thể tạo ra các ảnh hưởng không mong muốn khác.
  Không xử lý Xử lý
OPP 30 38 – 42
CPP 30 38 – 40

 

3. Thay đổi của WT theo thời gian

Khi màng đã xử lý corona được lưu trữ thời gian dài trong kho, mức độ WT sẽ giảm. Sự suy giảm dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm cao, mẫu sẽ giảm 2-3 dynes/cm khi bảo quản 6 tháng dưới điều kiện được điều khiển.

Thay Doi Cua Wt Theo Thoi Gian

  • Mức độ WT tối thiểu:

Khi WT dưới 36dynes/cm sẽ làm giảm bám dính mực in lên màng.

Xử lý corona cho màng PET và PA

  • PET: Màng bao bì PET thì không xử lý corona ở mặt ngoài. Tuy nhiên, màng PET xử lý thì làm cho mực bám dính ổn định hơn là không xử lý, ngày nay bề mặt màng PET thì thường xử lý. PET không xử lý có WT trong dãy 38 – 40 dynes/cm. PET xử lý thì đạt 48 dynes/cm.

Xử lý corona thì đặc biệt cần thiết khi sử dụng hệ polyethylene imine hoặc tác nhân polybutadien.

  • PA: Cho dù PA cho độ bám dính của mực tốt hơn PET, thì  PA cũng cần xử lý corona, bởi vì xử lý corona thì độ bám dính mực ổn định  và tăng kháng  retort của màng. PA không xử lý có WT: 38 – 42 dynes/cm và 48 dynes/cm khi xử lý.

Cải thiện việc in màng:

Những năm trước, màng cellophane được sử dụng in vì mực in cho cellophane thường được cung cấp có giá rẻ. Những năm gần đây, màng PET hay OPP được sử dụng in do mực in giá rẻ được phát triển và màng PET và OPP giúp cải thiện khả năng in ấn. Chúng được xử lý bề mặt ( trừ corona) hoặc tráng thêm lớp nhựa khác.

Trích: Câu hỏi 64

Hotline: 0903 319 401