Sự khác nhau giữa A-PET, C-PET, và màng PET?

Sản xuất bao bì nhựa Bình Dương

Giải đáp:

A-PET, C-PET và màng PET tất cả đều có nguồn gốc từ nhựa PET (polyethyelene terephthalane)

A-PET: PET vô định hình (PET không định hình)

C-PET: PET định hình ( dạng hình cầu nhỏ)

PET: Màng PET định hướng hai chiều (PET định hình, có hướng)

¯ Qui trình sản xuất

1. Nhựa PET được tạo ra từ các tấm trong suốt bằng cách đùn nóng chảy và làm nguội nhanh. Đây là các tấm không định hình được gọi là A-PET. A-PET trong suốt khi không bị cản trở và được làm lạnh nhanh.

2. Ở nhiệt độ chuyển thủy tinh hoặc cao hơn các phân tử bắt đầu chuyển động hình thành dạng hình cầu nhỏ, hóa trắng. Tạo thành màng C-PET

3. Màng PET định hướng hai chiều được hình thành khi A-PET được heat-set ở nhiệt độ cao sau khi thay đổi hướng trực tiếp ở nhiệt độ  hơi cao hơn nhiệt độ chuyển thủy tinh. Màng PET các phần tử được sắp xếp theo hướng ( hướng kết tinh)

¯ Tỉ trọng và nhiệt độ chuyển thủy tinh

Tỉ trọng và nhiệt độ chuyete thủy tinh của vùng kết tinh và không kết tinh của màng PET được trình bày theo bảng sau:

  Tỉ trọng Nhiệt độ chuyển thủy tinh
Pha kết tinh 1.455 810C
Pha vô định hình 1.355 680C
Công thức tính
Sự khác nhau giữa A-PET, C-PET, và màng PET? 7

X = Tinh thể

P = Tỉ trọng sản phẩm

Pa = Tỉ trọng pha vô định hình

Pc = Tỉ trọng pha kết tinh

Khi màng PET có tỷ trọng là 1.4 thì màng này có vùng kết tinh chiếm 55%

So sánh màng A-PET và các vật liệu cùng loại:

So sánh màng A-PET và cá vật liệu cùng loại
So sánh màng A-PET và cá vật liệu cùng loại

Trích: Câu hỏi 22

Xem thêm: PA, PET, PVDC-OPP được dùng cho bao bì dưa chua. Chúng khác nhau như thế nào?

Hotline: 0903 319 401