Các loại màng hàn dán được sử dụng khác nhau như thế nào? (Cơ chế hàn dán)

Các loại màng hàn dán sử dụng như thế nào?

Giải đáp:

  • Màng hàn dán cho ghép khô ( Substract Lamination)
  • Nhựa hàn dán cho ghép đùn ( Substrate Extrusion Coating)

1)  Màng hàn dán:

  1. Đặc tính của các loại màng hàn dán:
Đặc tính của các loại màng hàn dán
Các loại màng hàn dán được sử dụng khác nhau như thế nào? (Cơ chế hàn dán) 11
Đặc tính của các loại màng hàn dán
Các loại màng hàn dán được sử dụng khác nhau như thế nào? (Cơ chế hàn dán) 12

2. Các thuộc tính yêu cầu cho việc ứng dụng:

Sử dụng Thuộc tính yêu cầu Màng hàn dán có thể sử dụng
Thực phẩm retort Kháng nhiệt CPP, HDPE
Chất lỏng  soup Hot tack LLDPE, EVA
Thực phẩm đông lạnh Kháng lạnh LLDPE, PE, CPP, EVA
Thức ăn nhanh Hàn dán nhiệt độ thấp CPP, LDPE
Thực phẩm đồ biển Kháng dầu CPP, LLDPE
Thức ăn dạng bột Hàn dán các bột có thể gây ô nhiễm Inomer
 Thực phẩm thơm Thuộc tính rào cản chất thơm PET

2) Nhựa đùn:

Phương pháp này cho khả năng hàn dán phụ thuộc vào chất nền

· Tráng trực tiếp ( ví dụ: PP phủ trên OPP)

· · Sử dụng PE như lớp ghép ( ví dụ: PET/PE/ ..)

· · · Phủ “ bám chặt – neo” ứng dụng trên mặt nền.

Phủ bám chặt neo ứng dụng trên mặt nền
Các loại màng hàn dán được sử dụng khác nhau như thế nào? (Cơ chế hàn dán) 13
Vật liệu Độ bám dính kim loại Khả năng kháng nhiệt (0C) Mùi Kháng dầu, và kháng ma sát Cch dng
LDPE RX 85~98 X RX  
EAA T 83 X X Ống kem đánh răng, bao bì chất lỏng, …
EMAA RT 70~80 X T Bột ăn liền miso,…
EEA X 70 RX RX Thẻ căn cước, bám dính tốt giấy PET/AC/EEA/Giấy
EMMA RX 60~75 X RX Bám dính tốt với PVDC
EMA RX 59 X RX Bám dính tốt với giấy, PP và PVDC, Giấy/EMA / CPP
Inomer T 59~79 RX T Bao bì đựng thịt, bao bì bột
PET 54 T T Bám dính tốt với giấy, PP v PVDC, bao bì thực phẩm thơm

Acrylic acid: AA                                CH­2 = CHCOOH

Methyl acrylate: MA                          CH­2 = CHCOOH3

Ethyl acrylate: EA                              CH­2 = CHCOOC2 H5

Methacrylic acid: MAA                      CH­2 = C(CH3)COOH Methyl methacrylate: MMA              CH­2 = C(CH3)COOH3

Trích: Câu hỏi 24

Xem thêm các bài viết: Quy trình sản xuất bao bì nhựa

Hotline: 0903 319 401