Tại sao cấu trúc túi retort là PET // PA // màng hàn dán?

Đặc tính túi Retort

Giải đáp:

Túi retort có nhiều loại cấu trúc tuy nhiên một số loại thực phẩm yêu cầu xử lý retort nghiêm khắc, thì đã áp dụng cấu trúc chuyển đổi PET // PA // CPP.

1) Thực phẩm retort là gì?

Thực phẩm retort thực phẩm được bỏ trong túi, bao làm bằng nhựa, foil kim loại hoặc các vật liệu đa lớp, sau đó hàn bằng hàn nhiệt và tuyệt trùng dùng nhiệt và áp suất.

Nói cách khác, thực phẩm retort là quá trình xử lý thực phẩm đựng trong bao bì retort được hàn dán sau đó tuyệt trùng dùng áp suất và nhiệt độ.

2) Đặc tính bao bì

Thực phẩm retort trải qua quá trình tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nhiệt trên 1000C và mong muốn bảo vệ thành phần thực phẩm retort cho khoảng trải rộng.

Kết quả là nguyên liệu màng ghép phải được lựa chọn dựa trên các yếu tố sau: retort ban đầu (semi): dưới 1200C –  retort cao: trên 1210C.

Kháng nhiệt độ, thuộc tính rào cản, độ bền đường hàn, thuộc tính hoạt động và thuộc tính về an toàn vệ sinh là những yếu tố quan trọng của bao bì retort.

Túi retort được chia rộng theo hai dạng sau.

2.1) Dạng Nhôm: Đây là dạng mờ nhôm và ngăn chặn tốt oxy, hơi nước, ánh sáng, cung cấp được thuộc tính bảo quản rất cao.

2.2) Dạng trong suốt:

Dạng trong suốt cho phép các thành phần  của ản phẩm bên trong hiện thấy. Dạng trong suốt có thuộc tính hoàn hảo đối với vi khuẩn nhưng không ngăn chặn tốt oxy, hơi nước, ánh sáng. Kết quả là hương, màu, mùi thơm xấu hơn dạng mờ sử dụng nhôm foil.

2.3) Các tiêu chuẩn túi retort

Theo luật an toàn vệ sinh thực phẩm thì túi retort phải phù hợp tất cả các điều kiện sau:

  • Có thuộc tính kháng ánh sáng và không cho không khí xâm nhập (Ngoại trừ thực phẩm không dầu).
  • Kháng nhiệt (Không tổn thương, chuyển màu, đổi màu)
  • Kháng áp suất mạnh (Không xì)
  • Lực hàn nhiệt (Trên 2.3 kgf / 15 mm)
  • Lực va đập rơi (Không xì)
Tiêu chuẩn túi Retort
Tại sao cấu trúc túi retort là PET // PA // màng hàn dán? 8

Các tiêu chuẩn trên là mức tối thiểu đối với các loại túi retort, nhưng để đảm bảo tính an toàn khi sử dụng túi retort cần đạt các tiêu chuẩn cao hơn.

4) Kiểm tra cấu trúc dạng trong suốt và dạng nhôm

Cấu trúc AlPET(12)// Al(7-9)//retoCPP(60 – 80)
PET(12)//Al(7-9)// PA(15)// retoCPP(60 – 80)
PET(12)//PA (15) // Al(7-9)//retoCPP(60 – 80)
Cấu trúc trong suốtPA(15)//retoCPP(60-70) hoặc LLDPE, HDPE
PET(12)//PA(15)//retoCP(50)

Khi PA và PET được dùng, lớp ngoài cùng sẽ là PET bởi vì đặc tính xuất sắc của nó về tính kháng nhiệt, khả năng in tốc độ cao cũng như bảo vệ PA.

5) Đặc tính túi Retort

Đặc tính túi Retort
Tại sao cấu trúc túi retort là PET // PA // màng hàn dán? 9

Cộng PA vào PET //Al// CPP để thành PET //Al // PA  //CPP tăng lực vở, và thêm PA vào dạng trong suốt củng tăng lực vở của cấu trúc PET // PA// CPP.

Hơn nữa, chỉ với túi semi-retort ( retort không hoàn toàn) có thể dùng PA//CPP bởi vì kháng nhiệt của PA ( lực gãy gây bởi sự phá hủy ở trên 1200C).

Tuy nhiên, PET//PA// CPP cú thể phù hợp với túi retort yêu cầu cao.

Hotline: 0903 319 401