Đặc tính màng hàn dán PET là gì?

Tỉ số giữ hương

Giải đáp:

Màng hàn dán PET cho tính giữ hương rất tốt.

Gần đây,  các nhà sản xuất yêu cầu rất cao về tính giữ hương cho sản phẩm của họ, nhưng không một loại màng hàn dán chuyển đổi dựa trên olefin thoả mản yêu cầu này.

Do đó màng hàn dán PET giữ hương  được săn đón trong công nghiệp vì yếu tố này.

Màng hàn dán PET trên cơ sở  copolymer có khả năng hàn dán ở nhiệt độ thấp với những thuộc tính khác chất nền từ các màng PET  homopolymer ngoại trừ tính giữ hương và thuộc tính rào cản dung môi hữu cơ.

1) Tính giữ mùi của PET hàn dán

Tính giữ mùi của PET hàn dán
Tính giữ mùi của PET hàn dán

2) Thuộc tính rào cản kháng lại dung môi bay hơi hữu cơ

PET có thuộc tính tốt này, tuy nhiên thành phần PET hàn dán khác với PET định hướng hai chiều, thuộc tính rào cản PET hàn dán thấp hơn PET định hướng.

Thuộc tính rào cản kháng lại dung môi bay hơi hữu cơ
Thuộc tính rào cản kháng lại dung môi bay hơi hữu cơ

3) Tỉ số giữ hương

HS-PET ( Melinex 851H:ICI) chứa PET hàn dán. Chúng có thuộc tính rào cản rất tốt với ethylbutylate (dung môi hữu cơ), myrcene(hương bia) và lionene  (hương cam) so với LDPE và inomer.

Tỉ số giữ hương
Tỉ số giữ hương

4) PET hàn dán:

Có hai loại PET hàn dán:

  • PET hàn dán một lớp (( 20 – 80)mm): Sekisui Chemical
  • HS-PET: kết hợp đùn với màng PET định hướng 2 chiều (( 15 – 23)mm)

Trích: Câu hỏi 33

Xem thêm các câu hỏi khác:

Hotline: 0903 319 401