Thế nào là tráng nhiệt nóng?

Thiet Bi Trang Nhiet Nong

Tráng nhiệt nóng là gì?

Tráng nhiệt nóng được cho là chất nền đã được phủ trước với nhựa keo để được ghép với màng hoặc giấy bằng việc dùng nhiệt và áp suất. Trong việc dùng bao bì , tráng nhiệt nóng OPP được ghép với CPP. Trong việc sử dụng ghép giấy thì tráng nhiệt nóng OPP và PET được ghép với giấy. Yêu cầu các sản phẩm tráng nhiệt nóng ngày càng tăng.

Cơ sở của tráng nhiệt nóng

  • Ghép giấy hiện nay yêu cầu dung môi hữu cơ cho việc hòa tan keo trước khi phủ. Màng phủ và được làm khô sau đó ghép giấy đã được in.
  • Với nhiều nhà máy in ghép trong khu vực thành phố, lượng dung môi dùng và lượng dung môi dư cần phải giảm cho việc bảo vệ môi trường và sức khỏe người công nhân.
  • Màng được phủ trước cho tráng nhiệt nóng thì được sản xuất từ các nhà máy tách ra từ nhà máy tráng ghép. Tiến trình phủ keo trước có thể tạo nhiệt và làm biến đổi dung môi bay hơi.
  • Quá trình tráng nhiệt nóng dùng màng phủ keo trước làm giảm lượng dung môi bay hơi
  • Thiết bị tráng nhiệt nóng so sánh ghép khô bình thường thì loại trừ khu vực phủ keo và trạm sấy. Tráng nhiệt nóng có thể tận dụng trạm áp suất bao gồm luôn các thiết bị ghép giấy hiện tại.

Màng được phủ trước cho tráng nhiệt nóng

Ở đây mô tả màng phủ keo trước “Lamitack” của Wada Kagaku Kogyo được phát triển chính yếu cho ghép giấy có chất nền OPP hoặc PET. Lực tách “Lamitack” là 130gf / 15mm ngay lập tức sau khi tráng và đạt 220gf  / 15 mm với một khoảng thời gian.

Loại Bề mặt Sử dụng
SSO

MSSO

SSP

SSV

OPP

OPP mờ

PET

PVC

In ghép

In ghép

In ghép

In ghép

Thiết bị ghép bình thường

Thiet Bi Ghep Binh Thuong

Thiết bị tráng nhiệt nóng

Thiet Bi Trang Nhiet Nong

Trích: Câu hỏi 69

Hotline: 0903 319 401