Tại sao cần xử lý phủ nền khi ghép đùn?

Thiet Bi Trang Dun Bao Bi Nhua

Đối với tráng đùn, màng ghép yêu cầu xử lý phủ nền để tăng độ bám dính bởi vì phủ nền và bề mặt chất nền khô giúp bám dính với nhựa đùn. Tuy nhiên, khi vật liệu nền và vật liệu đùn là như nhau thì phủ làm nền là không yêu cầu ( Ví dụ: Tráng PP trên OPP)

Tại sao cần xử lý phủ nền?

  • Nguồn gốc của việc phủ làm nền: Đầu tiên công ty Dupont ( USA) đặt tên cho hợp chất hữu cơ titanate làm tác nhân phủ nền bề mặt. Tác nhân phủ nền cũng có thể được gọi là là PRIMER ( anchor: nghiã là giữ chặt con tàu không được trôi bằng việc dùng cái neo – tạm dịch: anchor coating: phủ làm nền ).
  • Quá trình phủ nền là không cần thiết khi vật liệu nền và vật liệu đùn là như nhau bởi vì các vật liệu giống hệt nhau thì dễ dàng bám chặt vào.
  • Các vật liệu khác nhau sẽ không bám chặt vào nếu không sử dụng phủ nền.

Các tác nhân phủ nền

  • 4 loại tác nhân khác nhau yêu cầu phù hợp với mục đích sử dụng
  Organic titanate Isocyanate Polyethylene imine Polybutadiene
Kháng độ ẩm Tốt Tốt Kém Tốt
Kháng nước Rất Kém Tốt Rất Kém Kém
Kháng đun sôi Rất Kém Tốt Rất Kém Kém
Kháng dầu Kém Tốt Kém Kém
  • Hàm lượng sử dụng
Tác nhân Nồng độ Khối lượng phủ

( Ướt: g / m2)

Khối lượng phủ

(Khô: g / m2)

Dung môi
Organic titanate 3-5 2 – 3 0.06 – 0.15 IPA, n-hexane, toluene, EA
Isocyanate 3-5 2 – 5 0.06 – 0.25 EA, MEK, toluene, propanne dichloride
Polyethylene imine 0.5 – 1 2 – 3 0.01 – 0.03 Nước/ alcohol: MeOH.EtOH,IPA
Polybutadiene 0.5 – 1 2 – 3 0.01 – 0.03 Nước/ alcohol: MeOH.EtOH,IPA

Thiết bị tráng đùn

Thiet Bi Trang Dun Bao Bi Nhua

Màng được đưa lên sau đó được quấn lại và phủ nền với tác nhân phủ, sau đó tiền hành ghép màng.

Màng I Xử lý AC Màng II Xử lý AC Màng III Nhựa đùn Màng tráng
PET Cần CPP Cần —– PE PET/PE/CPP
PET Cần —– —– LLDPE PE PET/PE/LLDPE

Tráng đùn PE giữa hai màng như vậy được gọi là tráng Sandwich lamination.

Màng và nhựa không yêu cầu phủ nền

  • Cho việc tráng đùn PE, nâng cấp màng PET, CPP có độ bám dính tốt và không cần phủ nền đang được phát triển và hiện đang sử dụng trong thương mại.
  • Cho dù PE yêu cầu xử lý phủ nền bởi vì bề mặt dính thấp, tuy nhiên, có một vài ethylene copolymer với acid acrylic, acid methacrylic, và nhựa ester của nó cho độ bám dính tốt và không yêu cầu phủ nền.
Bề mặt nền EEA EAA EMA EMAA EMMA
OPP     Rất tốt    
PET Rất tốt       Rất tốt
PA         Rất tốt
Al Rất tốt Rất tốt   Rất tốt Rất tốt

Trích: Câu hỏi 67

Hotline: 0903 319 401