Xác định vòng đời (LCA) là gì?

Cac Thay Doi Ve Xac Dinh Tuoi Tho Cua Bao Bi Nhua

LCA là phương pháp cho việc xác định mức độ môi trường khắc nghiệt tác động đến sản phẩm và hoàn thành chức năng của sản phẩm thông qua việc thải bỏ và thu hồi.

Các thay đổi về thái độ về nguyên vật liệu

  • Thời đại tiết kiệm năng lượng: Cơn sốt về dầu hỏa năm 1975 gây ảnh hưởng làm giảm các hoạt động tiêu thụ quá mức của người tiêu dùng ở Nhật bằng cách buộc nhiều người nhận thức được vai trò hết sức quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng và nguồn năng lượng. Các hoạt động nhằm cắt giảm nguyên liệu thô bắt đầu ở nhiều lĩnh vực bao gồm cả vật liệu bao bì. Từ khi cơn sốt về dầu hỏa, các nhà sản xuất bao bì tập trung vào việc giảm năng lượng tiêu thụ, đưa màng nhôm trở thành vật liệu tiêu thụ năng lượng trong suốt quá trình sản xuất.
  • Thời đại bảo vệ môi trường: gần đây hơn, sự công nhận rộng rãi của việc bảo vệ môi trường đang lan nhanh và các hiện tượng như mưa acid, hiệu ứng nhà kính, và các gánh nặng môi trường đã thực sự xuất hiện. Việc kiểm tra các gánh nặng môi trường là yêu cầu nghiêm ngặt. Gần hơn, nhu cầu giảm hoặc cắt giảm PVC tạo HCl cũng như Freon ngày càng cao và được nhắc đến nhiều hơn.

Các thay đổi về xác định tuổi thọ

LCA trong thời đại tiết kiệm năng lượng tập trung vào việc tiêu thụ năng lượng trong suốt quá trình sản xuất nguyên liệu, phân phối, lưu trữ và tiêu huỷ (đốt). Hiện nay, trong thời đại tăng cường bảo vệ môi trường, việc xác định khói tạo ra, nhiệt và chất lượng nước thải cũng như năng lượng tiêu thụ là các nhu cầu thiết yếu, và các phương pháp xác định đang được nghiên cứu, Xác nhận “ Cradle- to-grave” của màng nhựa được yêu cầu xử lý các dữ liệu đầu vào – đầu ra được chỉ ra dưới đây.

Cac Thay Doi Ve Xac Dinh Tuoi Tho Cua Bao Bi Nhua

Các mục đánh giá hiện tại được kiểm tra là:

  • Đầu vào: Tiêu thụ năng lượng ( chuyển sang dầu), nước, và phân phối năng lượng
  • Đầu ra: Ô nhiễm không khí, nước, chất thải rắn và mùi được phân phối

Phạm vi của LCA phải được nghiên cứu thêm, ví dụ khi tính thì chi phí thiết bị lò thiêu đốt cũng cần thiết tính vào. Các dữ liệu cơ bản của các mục LCA ban đầu phải được lựa chọn và chuẩn bị ngay.

So sánh khay (trên 1000 khay)

  Khay PSP Khay giấy Giấy/PSP
Trọng lượng (kg) 4.4 21.9 5.0
Tài nguyên thiên nhiên (kg) Dầu thô: 4.4 Gỗ: 17.7
Vật liệu phụ trợ Chất tạo hình: 0.155 Giấy tái chế: 17.7
Tiêu thụ năng lượng 47.0×103Kcal 145.4×103Kcal 3.1
Ô nhiễm không khi do đốt rác CO2 14.6 44.61 3.1
NOx 0.015 0.122 7.5
SOx 0.074 0.081 1.1

So sánh túi (trên 1000 túi)

  Túi HDPE Túi giấy Giấy/HDPE
Trọng lượng (kg) 6.85 21 3.1
Tài nguyên thiên nhiên (kg) Dầu thô: 7.03 Gỗ: 43.3
Tiêu thụ năng lượng 32.9×103Kcal 151.9×103Kcal 4.6
Ô nhiễm không khi do đốt rác CO2 10.15 51.47 5.1
NOx 0.010 0.119 11.9
SOx 0.035 0.125 3.6

Mục tiêu cuối cùng

Vỏ tre từ lâu đã được sử dụng làm cơm nắm và có thể được đốt trong các lò như dầu sau sử dụng. Tro đốt thì có thể dùng như phân bón cho các bụi tre nhỏ. Như vậy việc tận dụng nguyên liệu được xem như làm giảm gánh nặng môi trường của vòng đời bao bì. Do đó,  việc xác định phương pháp tái chế hiệu quả nhất là mục tiêu cuối cùng của LCA.

Trích: Câu hỏi 93

Hotline: 0903 319 401