Nhựa phân hủy sinh học là gì?

Nhựa phân hủy sinh học được định nghĩa như là polymer cao phân tử chuyển sang hợp chất phân tử thấp do sự tự trao đổi chất của vi sinh vật và trong suốt quá trình này có ít nhất một giai đoạn bị bẻ gãy. Nhựa phân hủy sinh học sử dụng với mục đích làm giảm phế phẩm.

Các dạng Nhựa phân hủy sinh học

Polyester vi sinh

Vi khuẩn đã được chứng minh là tạo ra vật liệu nhựa nhiệt dẻo tự nhiên có thể dễ dàng tạo thành. Vật liệu này tương tự vật liệu do vi khuẩn tạo ra có thể được sản sinh và tận dụng, và nó hiện diện bởi Polyhydroxy alkylate (PHA), với sự ngưng tụ của hydroxy acid béo.

Nhựa phân hủy sinh học tổng hợp

Sản lượng của polymer cao phân tử có cấu trúc của vi sinh vật phân hủy. Chỉ polyester béo mới có mặt trong cấu trúc này.

Nhựa phân hủy sinh học sử dụng polymer thiên nhiên

Nhựa phân hủy sinh học bao gồm sự pha trộn polymer thiên nhiên và polymer tổng hợp, do vậy nhựa sẽ có sự kế thừa các bất lợi nghĩa là sau khi nhựa thiên nhiên bị phân hủy thì nhựa tổng hợp cũng bị phân hủy theo.

Nhựa quang hợp

Nhựa làm từ sợi cây hoặc tinh bột

Các loại nhựa phân hủy sinh học hiện nay

Loại nhựa Thành phần Nhà sản xuất và tên thương mại
Polyester vi sinh Polymer of poly ICI (Biopole)
Nhựa phân hủy sinh học tổng hợp PVA copolumer-introduced molecular structure with thermoplasticity Nihon Gousei Kagaku Kougyo
Copolymer of aliphatic polyester series Koughiinn Biseibutu Ken
Aliphatic polyester Shouwa Koubunsi (Bionole)
Polylactic acid Shimazu, Kyouwa Hakkou
Polycaprolactone Unitika (Nihon Yunica)
Aliphatic polyester + Sekisui Kasei/Daikoushi
Nhựa phân hủy sinh học sử dụng polymer thiên nhiên

 

90% Starch/ additive Battelle (Swiss) Laboratory
90% Starch/ Vegetable matter Warner Lambert (Novon)
60 70% Starch/modified PVA/additive Novamont (Mater-Bi), VSC
Finely divided cellulose/quinone Shikoushi
Gluten/polyol/sulfur Hyokosi/Nagata/Kyokousendai
PHB/PHA Kirin
PHB/PCL Bikoushi/Chuo Kagaku
PHB/glycerol ester Toukoudai/Termo
PCL/starch Bikoushi/Chikanken
PCL/talc-calcium oxide Bikoushi/Chuo kagaku
PE/starch/metallic salt  
PE/PCL Bikoushi/JSP/Shouwa kakou
PP/PO/PCL SekisuiJushi/Bikouken

(Lưu ý)

PVA: Polyvinyl alcohol                    PCL: Polycaprolactone          PE: Polyethylene

PHA: Polyhydroxy alkylate       PGA: polyglycolic acid   PP: Polypropylene

PHB: Polyhydroxy butyric acid PLA: Polylactic acid        PO: Polyolefin

Trích: Câu hỏi 94

Hotline: 0903 319 401