Các điểm đáng lưu ý cho phủ hệ nước về độ bám dính và tầm nhìn tương lai?

Moi Quan He Giua Do Ben Duong Han Va Luong Phu

Phủ hệ nước được sử dụng cho kế hoạc cải thiện môi trường vận hành và giảm ô nhiễm không khí.

Những chú ý khi sử dụng phủ hệ nước:

Nhiều nhà sản xuất mực in sử dụng các phụ gia riêng và ở đây chúng ta tập trung giải thích vào Toyo Ink “Aquaseal 069”.

 • Quá trình xử lý corona được yêu cầu cho bề mặt phủ:

Các thành phần tác nhân trong hệ nước có thể được phủ trên bền mặt film đã xử lý corona cho để tăng lực bám dính giữa màng film và các tác nhân, ngược lại các thành phần tác nhân trong hệ dung môi có thể phủ trên cả màng đã xử lý và chưa xử lý bề mặt.

 • Việc làm khô và hình thành màng

Làm khô và bốc hơi nước sau khi phủ của tác nhân phủ hệ nước, màng phủ phải được gia nhiệt tốt tới khi tác nhân chuyển sang trong suốt và hình thành màng. Quá trình xử lý nhiệt là cần thiết cho việc phát triển độ bền đường hàn thích hợp.

 • Kiểm soát tác nhân phủ:
 1. Khi tác nhân phủ kháng nước dạng nhủ tương sẵn sàng kết dính ở nhiệt độ hòa tan trên 400C, nhiệt độ giữ tác nhân phải dưới 350C .
 2. Ngăn ngừa đông cứng là cần thiết vì chất lỏng phủ khi đông lại sẽ tạo gel

Giới thiệu về Aquadeal 069

 • Thuận lợi:
 1. Giảm lượng dung môi thừa
 2. Độ bám dính đường hàn tốt vì có hàm lượng rắn cao và độ nhớt thấp.
 3. Không cầm đun nóng tác nhân phủ
 4. Có bề mặt trong suốt
 • Tính chất:
 1. Ngoại quan: Chất lỏng trắng, trong suốt
 2. Độ nhớt: (Zahn cup #3): 20±2”/25oC
 3. Hàm lượng rắn: 45±1%
 4. Dung môi: nước
 5. Nhựa: ethylene-vinylacetate
 6. pH: 5.1
 7. Trọng lượng riêng: 0.99/25oC
 • Chức năng
Mục Aquaseal 069 Phương pháp đo
Lực bám dính 5 Tách bới băng dính cellophane
Độ trong suốt 85.9% Đo bằng máy spectrophotometer
Tính blocking mặt xử lý/mặt xử lý 4 40oC, 80%RH, 500g/cm2, 24hr
mặt xử lý/mặt không xử lý 5
Hot tack 5mm Hàn: 120oC, 2kg/cm2, 0.5 giây, 15mm

Test: load 8g/15mm mỗi bên

Độ bền đường hàn 309g/15mm Hàn: 120oC, 2kg/cm2, 0.5 giây, 15mm
Thời gian khô 120 giây Đo thời gian sau khi phủ
 • Làm khô

Để đạt được các tính chất làm bao bì và độ bền đường hàn thích hợp, bề mặt chịu được trên 800C được yêu cầu cho việc hình thành màng. Dẫn đến là thiết bị, điều kiện làm khô phải kiểm soát cẩn thận.

Ví dụ:

Nhiệt độ không khí nóng : 1100C.

Tốc độ gió: 30m/giây

Chiều dài lò sấy: 1.5 m

Khoảng cách ( từ vòi tới màng) 10mm

Chiều rộng vòi: 1.5mm

Tốc độ in: 100m/phút ( khối lượng phủ: 2.1g/m2)

 • Mối quan hệ giữa độ bền đường hàn và lượng phủ

Moi Quan He Giua Do Ben Duong Han Va Luong Phu

Tầm nhìn tương lai và những điểm khác

 • Việc sử dụng các tác nhân phủ hệ nước được sử dụng cho 10-20% lượng sản phẩm, dự đoán sẽ tăng.
 • Thiết bị làm khô sẽ phải chuyển đổi nếu đang sử dụng hệ dung môi khi chuyển sang sử dụng hệ nước.
 • Xử lý corona và bề mặt màng in chắc chắn vì sẽ trờ thành lớp trong cùng khi sử dụng tác nhân phủ hệ nước và nhiều màng in tiếp xúc với sản phẩm. Để ngăn các rắc rối khi tiếp xúc với sản phẩm, sử dụng túi bao ngoài được làm thông qua việc sử dụng các tác nhân phủ lên màng film. Những túi này phù hợp với OPP có khả năng hàn dán.

Trích: Câu hỏi 66

Hotline: 0903 319 401