Các yêu cần cần khi đóng gói thục phẩm dạng bột?

Bao bì bột chiên

Điều cần chú ý

Điều quan tâm chính khi đóng gói thực phẩm dạng bột là bột có thể dính ở đường hàn vì chúng có tính tĩnh điện làm đường hàn trở nên yếu hơn.

Cá ngừ khô bào mỏng

Thực phẩm dạng bột yêu cầu quan tâm nhất là cá ngừ khô bào mỏng. Chúng thì có khối lượng nhẹ và bao gồm bột và yêu cầu ngăn chặt tĩnh điện trong suốt quá trình gia công. Lớp bề mặt( hầu như OPP) và lớp hàn dán tất cả đều yêu cầu kháng tĩnh điện mạnh.

Cấu trúc tiêu biểu:

OPP(25) // EVOH(12) / PE(15) / EVA(40)

OPP(25) //  EVOH(14)/EVA (45)

OPP(25)//VMEVOH(12)//EVA(65)

Bao bì bột chiên
Bao bì bột chiên

Thực phẩm dạng bột

Màng PET đã trải qua xử lý khử tĩnh điện nên được sử dụng cho bao bì coffee, đậu…Thêm vào đó, thuộc tính rào cản của màng PET cũng tốt, màng PET được phủ PVDC ở một mặt thì mặt còn lại sẽ cầu xử lý tĩnh điện.

Màng PET kháng tính điện

Loại Sản phẩm Độ dày(mm) Corona Đặc tính Cách dùng
Màng Espet T6140% 12 Sử dụng mặt trong Kháng tĩnh điện tốt Sản phẩm bột
Màng PET phủ PVDC T8045%

T8008%

Eý708%

12

12

16

Không Rào cản thấp

Rào cản trung bình

 

Hiệu quả kháng tĩnh điện của màng PET

Thuộc tính của màng Espet T6140 ( Sản phẩm TOYOBO)

Mục Điều kiện Đơn vị Màng kháng từ

T6410%
(12mm)

Màng bình thường

T4100%(12mm)

Phương pháp đo
Suất điện trở bề mặt 65%RH LogW 9.0 Lớn hơn 16 ASTM-D257
40%RH 11.0 Lớn hơn 16
Điện thế ( ½ chu kỳ) 40%RH sec Ít hơn 10 JIS K7105
Độ mờ % 3.7 3.5 ASTM D1893
Blocking gf / 20cm Ít hơn 10 JIS K7125
Hệ số ma sát
(Dynamic)
Trước —- 0.28 0.36
Sau 0.21 0.35

 

Màng CPP kháng tĩnh điện và màng PE

Để tăng kháng tĩnh điện cho bao bì , thì lớp màng hàn dán cũng phải có thuộc tính kháng tĩnh điện. Bởi vì chỉ lớp bề mặt bao bì là kháng tĩnh điện yếu trong việc ngăn ngừa tĩnh điện. Vì thế, nên màng ghép CPP có kháng tĩnh điện (Toyobo : P1181).

Trích: Câu hỏi 46

Hotline: 0903 319 401