Tại sao PET khử tĩnh điện được sử dụng riêng cho bao bì gói kẹo?

Bao bì gói kẹo

PET khử tĩnh điện được sử dụng riêng cho bao bì gói kẹo để ngăn ngừa tĩnh điện trong suốt quá trình đóng gói.

  • Nhiều bao bì dùng riêng có cấu trúc PET(12)//VMCPP(25) nhưng tia lửa điện trong suốt quá trình xử lý tĩnh điện dẫn đến dấu tia lửa vẫn còn lưu lại trên màng làm giảm tính thẩm mỹ. Khi quan sát bề mặt VM như PET(12)//VMCPP(25), dấu tia lửa đặc biệt lộ rõ.
  • Giúp cho thiết bị đóng gói để ngăn ngừa các bao bì bám chặt vào nhau.
  • Khi đóng gói, để ngăn ngừa tĩnh điện bằng cách người công nhân nên dùng bao tay nhựa để cho kẹp vào các bao bì.
  • Giúp cho việc đóng gói trôi chảy và nhanh chóng.

PET khử tĩnh điện thì không được sử dụng cho tất cả bao bì gói kẹo

  • Thiết bị gắn với dụng cụ khử từ có thể ngăn ngừa tĩnh điện
  • Dấu tia lửa không phải là vấn đề hoặc không dễ bị phát hiện khi dùng cấu trúc trong suốt dùng PET(12) // CPP(25)…

PET được dùng riêng cho bao bì gói kẹo

Thiết bị có ổ đỡ nằm ngang sử dụng riêng cho bao bì đóng gói kẹo có thể sản xuất ở tốc độ cao và có khả năng đóng gói 900 viên / một phút. Khi tốc độ đóng gói cao, thời gian hàn dán ngắn thì cần có nhiệt độ hàn dán cao. Tuy nhiên, nhiệt độ hàn dán cao màng OPP sẽ bị co và xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Vì lý do này, PET được dùng cho lớp bề mặt.

Bao bì gói kẹo
Bao bì gói kẹo – Nguồn Sao Kim

Đặc tính bao bì

Kẹo được sản xuất bằng đun sôi và hình thành từ các thành phần chính: đường và cốt tinh bột. Nhưng hơi ẩm hấp thụ kết quả làm cho sản phẩm sẽ bị nhớt  với đường  tinh thể xuất hiện sau cùng. Do đó yêu cầu nghiêm khắc nhất của bao bì kẹo là tính kháng ẩm. Hầu kết các kẹo được đóng riêng lẻ và tự động ở tốc độ cao, yêu cầu vật liệu đóng gói là có kháng nhiệt và phù hợp thiết bị đóng gói.

Cấu trúc ví dụ

Bao bì phía ngoài Cấu trúc
OPP(50) // Partially coated

OPP(40) // CPP(25)

OPP(40) //VMCPP(25)

MateOP(20) //CPP(40)

OPP(20)//VMPET(12)//CPP(25)

Matte OPP(20)//VMPET(12)//CPP(25)

Bao bì riêng OPP(20) // CPP(25)

OPP(20) // VMCPP(25)

PET-K(12) // CPP(25)

PET(12) // VMCPP(25)

CPP được dùng gia tăng thuộc tính hottack, độ cứng bao bì ( thích hợp dùng cho bao bì đóng gói ở tốc độ cao. LDPE hoặc EVA có khả năng hàn dán nhiệt độ thấp tốt nên được dùng, mặc dù nó cho hottack, độ cứng thấp hơn.)

Xem thêm: PA, PET, PVDC-OPP được dùng cho bao bì dưa chua. Chúng khác nhau như thế nào?

Hotline: 0903 319 401