Các cách sử dụng EVA phụ thuộc vào thành phần VA?

Hạt nhựa EVA

Giải đáp:

1. EVA là copolymer của ethylen & vynil acetat, thuộc tính của nó thay đổi phụ thuộc vào thành phần VA

Thuộc tính sẽ tăng giá trị khi VA tăng Thuộc tính sẽ giảm giá trị khi VA tăng
Tỷ trọng
Độ dãn dài
Lực va đập
Kháng cracking
Khí xâm nhập
Hơi nước xâm nhập
Sự dảo
Hằng số điện môi
Sự kết tinh
Điểm nóng chảy
Điểm mềm
Nhiệt độ vỡ, gãy
Modul độ cứng
Độ cứng
Độ bền dứt ở điểm gãy
Kháng hóa chất, kháng dầu

2. Thuộc tính hàn dán:

  • Nhiệt độ hàn dán
Biểu đồ nhiệt độ hàn dán
Biểu đồ nhiệt độ hàn dán

Trong trường hợp thành phần VA tăng, nhìn chung khi nhiệt độ hàn dán tăng, độ bền đường hàn tăng

  • Kháng rạng nứt
Nhựa Hàm lượng VA (%) Số lỗ hình thành
LDPE 35
EVA 6 7
EVA 10 4

Khi hàm lượng VA tăng thì khả năng kháng rạn nứt tăng

  • Kháng đâm thủng
Đề mục Đơn vị LDPE 60mm EVA 55mm; VA: 3 % EVA 55mm; VA: 5 %
Kháng đâm thủng, va đập Max Min
TB
Số lẩn 15
4
7
Trn 60
11
41
Trn 60
–tt–
–tt–
Kháng đâm thủng bằng từ Max
Min TB
kg 350
235
275
370
240
300
400
265
335
  • Kháng đun sôi

Độ bền đường hàn trước và sau khi đun sôi:

Xử lý đun sôi LDPE EVA (VA:3%) EVA (VA:5%) EVA (VA:10%)
Không đun sôi 3540 3570 3770 3600
80~85
86~90
91~95
96~100
3160
3580
3580 3700
3510
3540
3330
3610
3130
3790
3740
3680
3430
3730
3930
3130
  • Cấu trúc: PA(40)//Màng kiểm tra(70) – (Tráng Khô)
  • Điều kiện hàn dán: 140oC, 0.5 giây.
  • Kích thước quả nặng, Điều kiện: 150ml.
  • Điều kiện đun sôi: nước ở 80~100oC trong 30 phút.

3. Các ứng dụng khác:

  • Dựa vào các ứng dụng và các yêu cầu về đặc tính mà ta chọn loại EVA có phần trăm VA phù hợp (VD: để đun sôi thì 10% VA là không phù hợp). Vấn đề mùi cũng xảy ra khi VA tiến tới 10%.
Các yêu cầu và đặc tính
Các yêu cầu và đặc tính
  • % VA đặc tính và ứng dụng
VA (%)Ứng dụng Đặc tính
3 Thông thường, túi đóng gói Trong suốt
5Soy, soup Trong suốt
7Soup Hàn dán nhiệt độ thấp Tính mềm dẻo

Trích: Câu hỏi 28

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hỗ trợ Bao bì Việt Thành để biết thêm chi tiết

Xem thêm bài viết khác: Quy trình sản xuất bao bì nhựa | Ứng dụng của màng PA trong sản xuất bao bì nhựa

Hotline: 0903 319 401