Cái gì cần thiết thận trọng cho việc xử lý retort bao bì cấu trúc PP/EVOH/PP?

Thuoc Tinh Rao Can Oxy Duoi Do Am Cao

Mặc dù cấu trúc PP / EVOH / PP có thể được xử lý retort nhưng có một vài vấn đề tồn tại. (Thuộc tính rào cản oxy của cấu trúc này  có thể bị phá hủy dưới độ ẩm cao)

Thuộc tính rào cản oxy dưới độ ẩm cao:

EVOH và PVA cho thuộc tính rào cản oxy rất rất tốt dưới độ ẩm môi trường thấp nhưng vì hấp thụ hơi ẩm trong độ ẩm xung quanh cao thì kết quả thuộc tính rào cản bị giảm.

Thuoc Tinh Rao Can Oxy Duoi Do Am Cao

Thuộc tính rào cản oxy của bao bì cấu trúc PP / EVOH / PP

EVOH hấp thu hơi ẩm và làm hỏng thuộc tính rào cản lệ thuộc vào chiều dày PP. Hơn nữa, EVOH sẽ hấp thụ lượng hơi ẩm có giá trị và trở nên trắng hơn và yêu cầu khoảng thời gian dài để trở lại bình thường của EVOH. Bao bì cấu trúc PP/EVOH/PP trải qua xử lý retort nghiêm khắc sẽ hấp thụ hơi ẩm và sau đó yêu cầu hơn 30 ngày để phục hồi thuộc tính rào cản nguyên gốc của nó.

EVOH kháng retort ( Kuraray: RT grade)

Loại EVOH RT kháng retort mới mà giảm sự hấp thụ hơi ẩm mà nay đã có mặt trên thị trường. Loại RT kháng retort này cho:

  • Kháng retort và đun sôi: Có thể chịu được xử lý retort ở 1200C và đun sôi ở trên 850
  • Thuộc tính rào cản khí: Sau xử lý retort, thuộc tính rào cản khí của EVOH kháng retort sẽ phục hồi trong một ngày ở nhiệt độ phòng.
  • Tăng khả năng kháng thủng
Mục Đơn vị Loại kháng retort Dạng hiện hành (EF-XL)
Chiều dày mm 15 15
Độ bền đứt MD/CD kgf/mm2 15/20 21/20
Độ giản     MD/CD % 170/70 100/100
Modulus   MD/CD kgf/mm2 290/290 360/340
Lực va  đập kgf.cm 6 8
Độ mờ % 0.5 0.5
Oxy xâm nhập cm3/m2.24hr.atm 0.8 0.3

 

Điều kiện: 20˚C x 65RH

Phục hồi thuộc tính rào cản sau xử lý retort:

Lớp ngoài của loại RT kháng retort nên là PA hoặc vật liệu khác có thể truyền được hơi ẩm. Lớp ngoài cùng có thể thoát hơi ẩm hấp thụ bởi EVOH khi xử lý retort và cũng đóng góp cho việc phục hồi của thuộc tính rào cản. Tuy nhiên, thuộc tính rào cản yêu cầu một ngày ( 24 giờ) để đạt sự thăng bằng.

Retort

Trích: Câu hỏi 59

Hotline: 0903 319 401