Tại sao lớp PA//PA được sử dụng trong cấu trúc nắp PA-mực//PA/ hàn dán?

Bieu Do Nhiet Va Su Co Dan

PA-mực/hàn dán sẽ tách lớp trên chổ hàn bởi vì mực bám trên phần này có độ bền đường hàn thấp. PA-mực/PA/sealant được dùng chủ yếu để tăng độ bền đường hàn. Trong khi một vài dạng PA có các hướng co và hệ số co khác nhau, lớp PA/PA  bao gồm hai lớp PA có tính co khác nhau cho tính cân bằng.

Cấu trúc nắp

Cấu trúc nắp bao gồm các loại sau:

  • Bao gồm giấy
  • Bao gồm Al
  • Chỉ màng film

Như cấu trúc (1), (2) cung cấp độ cứng, làm cho nắp căng chắc chắn nếu sử dụng nó cho các vật chứa có đường kính lớn như là đựng mì ăn liền. Khi so sánh với cấu trúc chỉ dùng màng film sẽ cho độ cứng và mỹ quan yếu. Để giải quyết vấn đề này thì PA được sử dụng.

Nắp co

  • Màng định hướng hai chiều sử dụng cho lớp ngoài cùng của nắp như là OPP, PET, PA và OSM.

Tính co của các loại màng được thể hiện qua đồ thị bên dưới. Màng co khi sản phẩm đổ vào, hàn dán, xử lý đun sôi và retort, các điều kiện quan trọng nhất cho tính căng của nắp là giống nhau và cung cấp độ co thích hợp cả hướng chạy máy và hướng ngang. Không cân bằng hoặc co không thích hợp kết quả là tính căng thấp hoặc vật chứa bị méo mó. Cân nhắc về độ cân bằng các hướng và độ co, nên PA và OSM là tối ưu nhất.

Bieu Do Nhiet Va Su Co Dan

  • PA co

PA co tốt khi xử lý bằng nước nóng bao gồm đun sôi và retort hơn là xử lý nhiệt khô.

Bieu Do Co Gian Nhiet

Mục tiêu tổng quát PA là cho độ co cân bằng hơn là OPP và PET. Tuy nhiên co theo hướng MD và CD là hoàn toàn khác nhau mà không thể đáp ứng tương xứng trong vài điều kiện. Bao gồm hình dạng túi và các phương pháp xử lý vô trùng. PA co ít thì được sử dụng khi co ít được yêu cầu.

Các cấu trúc nắp ví dụ

Sản phẩm Vật chứa Nắp Ghi chú
Đậu hủ PP PA(15)//PA(15)//PA(40)//PP·PE(15)
Gà nướng PP//EVOH//PP PA(15)//PA(15)//PET(12)//RCPP(70) Gia công retort
Cà ri bò CP(20)//EVOH(12)//PP(550) PA(15)//KPA(15)//PE(30)//CP(40)
Cơm gà PP(350)//EVOH(72)//PP(370) OSM(15)//PA(15)//RCPP(70)
Tráng miệnh PP/EVOH/PP

PP/EVOH/PP

PP(180)//EVOH(30)//PP(190)//PE(50)

OSM(15)//PA(15)//hàn dán

PA(15)//KPA(15)//hàn dán

PA(15)//PVDC(15)//PA(15)//PE(50)

Cơm PP(365)//EVOH(55)//PP(370) PA(15)//EVOH(12)//RCPP(50)

 

Xem thêm các bài viết về cấu trúc nắp:

Hotline: 0903 319 401