Cấu trúc bao bì được yêu cầu cho bao bì thực phẩm lỏng là gì?

Bao bì thực phẩm lỏng

Đối với cấu trúc bao bì thực phẩm lỏng luôn được quan tâm nhằm tránh đâm thủng, uốn cong, xuyên thủng, và rơi bể là các vấn đề quan trọng. Cấu trúc cũng được yêu cầu có thể chịu đựng xử lý triệt trùng ( xử lý nhiệt).

1. Lựa chọn cấu trúc bề mặt

Kháng lực đâm thủng, uốn cong, va đập và kháng nhiệt là các thuộc tính quan trọng nhất được yêu cầu cho bề mặt bao bì thực phẩm lỏng. Bảng dưới đây so sánh các chất bề mặt thì PA được sử dụng do phù hợp với bốn lý do nêu trên.

  Kháng nhiệt Lực đâm thủng Lực va đập Kháng Kuyên thủng Tải
Đui sôi Retort
OPP (20mm) T RK K K T K
PET (12mm) T RT K K RK K
PA (15mm) T T T T RT RT
PET // PA T T RT RT T RT

 

RT: Rất tốt     T: Tốt       K: Kém       RK: Rất kém

Mối quan hệ giữa độ dày và lực kháng xuyên thủng
Mối quan hệ giữa độ dày và lực kháng xuyên thủng
Mối quan hệ giữa nhiệt độ và lực va đập
Mối quan hệ giữa nhiệt độ và lực va đập

2. Lựa chọn lớp hàn dán

Lực hàn dán  và kháng nhiệt tốt là yêu cầu cho việc dùng màng hàn dán bao bì thực phẩm lỏng

  Kháng nhiệt Lực đường hàn
Đun sôi Retort
LDPE K RK T
LLDPE T K RT
EVA K RK T
CPP T T T

 

RT: Rất tốt     T: Tốt       K: Kém       RK: Rất kém

Nhiệt độ hàn dán và độ bền hàn dán

3. Cấu trúc bao bì

Bao bì  thực phẩm chất lỏng được phân loại theo khối lượng. Cấu trúc PET//PA được dùng cho bao bì trên 500g. Các điều kiện xử lý nhiệt được quyết định  dựa trên  chất hàn dán. Đơn giản là cấu trúc PA / màng hàn dán  được dùng  cho bao bì trên 2kg  cho  mục đích quảng cáo.

Thực phẩm Trọng lượng Cấu trúc
Soup 2 kg PA(15)//LL(70)
600g PET(12)//PA(15)//CPP(72)
500g PET(12)//PA(15)//Al (7)//CPP(77)

PA(15)//LL(50)

400g PA(15) // LL(146)
300g PA(55)// LL(55), PE(20) /  PE (35)
250g – 270g PA(15) // LL(52), CP(82)
Kon – nyaku 500 PA(15)/PE(23)/EMAA(34), Inomer (30)
250 OP-K / PE(48)
Bao bì mục đích quảng cáo 2 kg PA(15)//EVA(80)

PA(15)//LL(70)

PA(15)//LL(59)

 

Trích: Câu hỏi 48

Khách hàng cần hỗ trợ in ấn bao bì thực phẩm lỏng, bao bì lẩu hải sản có thể liên hệ Bao bì nhựa Việt Thành để được tư vấn

Hotline: 0903 319 401