Tầm quan trọng của thuộc tính hot tack đối với CPP (homopolymer, copolymer), PE (HDPE, LDPE, LLDPE), EVA(10%, 3%) và Inomer như thế nào?

Thuộc tính hot tack từng loại nhựa

Giải đáp:

Hot tack là khả năng kháng lại sự tách lớp tại phần đường hàn khi chứa sản phẩm bên trong khi phần đường hàn không đủ rắn do làm lạnh ngay sau khi hàn nhiệt. Hot tack là thuộc tính của đường hàn, đặc biệt cần cho bao bì đóng gói tự động dạng máy đứng chạy ở tốc độ cao. Inomer có thuộc tính hot tack tốt nhất và nhiệt độ hàn dán tốt thấp nhất.

1)  Thuộc tính hot tack của từng loại nhựa

Thuộc tính hot tack từng loại nhựa
Thuộc tính hot tack từng loại nhựa

Ước tính hot tack: khoảng cách lớp ngoài ở phần đường hàn được tính bằng cách cân cả hai phía của đường hàn dùng lượng cân xác định ngay sau hàn nhiệt ở nhiệt độ cài đặt. Khoảng cách vỏ ngoài ngắn nhất thì thuộc tính hot tack là tốt nhất.

Hot Tock
Hot Tock

2) Tầm quan trọng của hot tack

Tốc độ đóng gói quyết định bởi thuộc tính hot tack, nên hot tack rất quan trọng.

Gần đây, thiết bị đóng gói tốc độ cao cho sản phẩm dạng lỏng đang phát triển nhưng khả năng sử dụng màng hàn dán không tương xứng với tốc độ máy, vì vậy bài viết này nhấn mạnh tầm quan trọng của thuộc tính hot tack cho hàn dán nhiệt độ thấp.

Trích: Câu hỏi 34

Xem thêm bài viết khác: Bao bì nông dược tốt nhất ở đâu? | Sự khác nhau giữa A-PET, C-PET, và màng PET?

Hotline: 0903 319 401