Làm thế nào phân biệt giữa sản phẩm bao bì tráng khô và sản phẩm tráng nóng?

Phan Biet San Pham Trang Kho Va Trang Nong Bao Bi Nhua

Việc phân biệt giữa sản phẩm tráng khô và sản phẩm tráng nóng có thể dựa vào các tiêu chí sau:

1) Bề mặt: Màng tráng khô có bề mặt như vỏ quả cam, trong khi màng tráng nóng lại có bề mặt bóng láng.

2) Độ cứng: Màng tráng khô có độ cứng cao hơn khi so sánh với màng tráng nóng khi có độ dày là tương đương.

3) Độ cong màng: Màng tráng nóng dễ cong thậm chí tiến hành trong những điều kiện bình thường.

4) Độ bền tách lớp: Màng tráng khô có độ bền tách lớp cao hơn tráng nóng.

Số liệu tham khảo: Tráng Khô: 100 – 500 gf / 15 mm

Tráng Nóng: 100 – 200 gf / 15 mm

5) Tách lớp dùng dung môi: Màng tráng khô và tráng không dung môi dễ tách lớp khi nhắn chìm chúng trong ethyl acetate, MEK, Toluene hoặc các dung môi khác được dùng cho tráng khô, tách lớp tráng nóng thì khó.

Trích: Câu hỏi 84

Hotline: 0903 319 401